Organizátorem konference TNC 2011 je transevropské sdružení podporující vznik a rozvoj národních výzkumných sítí TERENA (Trans-European Research and Education Networking Association). Rozhodnutí organizace TERENA svěřit uspořádání prestižní konference TNC 2011 sdružení CESNET je potvrzením jeho vysokého renomé, kterého se mu v rámci mezinárodního síťového výzkumu a vývoje dostává, a oceněním jeho dosavadních výsledků. Podstatným argumentem po udělení pořadatelství byla skutečnost, že národní optická infrastruktura CESNET2, kterou sdružení CESNET dlouhodobě rozvíjí, patří mezi nejvýkonnější národní infrastruktury vůbec, a také fakt, že v letošním roce si CESNET připomíná 15. výročí svého založení.

Konference v plném proudu

Konference TNC 2011 je letošním největším a nejvýznamnějším evropským setkáním v oblasti síťových technologií, jak obsahem, tak návštěvností. Konference a doprovodných akcí se účastní na 500 odborníků z celého světa, od vedoucích představitelů národních výzkumných sítí a klíčových výzkumných institucí, přes síťové specialisty, až po zástupce vysokých škol. Hlavním cílem konference je shrnout nejnovější poznatky a trendy síťového výzkumu: jeho technický a technologický vývoj, ale i možnosti uplatnění jeho výsledků v mnoha odvětvích lidské činnosti, protože sítě už dávno překonaly svoji prvotní funkci výměny dat mezi počítači a staly se komunikačním prostředkem pro přístup k „digitální" dimenzi života. Moderní sítě poskytují nové formy spolupráce, sdílení a komunikace, a tím umožňují spojovat síly při inovačních přístupech k řešení úkolů propojeného globálního světa.

Hlavní témata

Konference TNC 2011 se zaměřuje na síťové technologie a aplikace a její program je rozdělen do čtyř paralelních sekcí. Každý den zahajuje plenárním zasedáním s klíčovými příspěvky, v nichž se nastolují témata, o kterých pak účastníci konference mohou podrobně diskutovat v paralelních zasedáních.

Budoucí sítě
Tato sekce se zabývá vývojem základní síťové infrastruktury, která se vyznačuje stále vyššími kapacitami (v současnosti se testují přenosy rychlostí 100 Gbit/s) a převratnými transportními technologiemi. Diskuse se zaměří na nové způsoby řízení, zapojování moderních prostředků transportních sítí do infrastruktury pro globální spolupráci, moderní i budoucí architektury pro vytváření sítí, nové protokoly a transportní technologie, management či virtualizaci a monitorování infrastruktur a služeb.

Podpora spolupráce a moderní aplikace
Tato tematická sekce se zaměřuje na moderní média, technologie pro spolupráci v reálném čase, gridy, přístup k síti kdekoliv a kdykoliv. Sítě totiž dnes umožňují nové způsoby spolupráce překonávající jakékoli omezení místem i časem.

Společenství a identity
Důležitost nových transportních sítí, služeb a nástrojů spolupráce spočívá v tom, jak s nimi dokážeme naložit. Inovativní uživatelé provádějící průkopnický výzkum a hledající nové vzdělávací formy, inteligentní masy a globální společenství jsou podstatnými tématy dneška. Námětem této sekce je budoucnost vzdělávání mimo učebny, budoucí výzkumná společenství, možnosti provádění výzkumu s plnohodnotným využitím digitálních prostředků včetně elektronické komunikace a síťových služeb.

Digitální životní styl
Digitální společenství se stávají všudypřítomnými a díky nim lidé stojí před vzrušujícími možnostmi a novými výzvami. Uživatelé mohou být součástí mnoha společenství a přecházet volně mezi různými rolemi. To však není zadarmo, protože vznikají otázky ochrany soukromí, bezpečnosti a legislativní a společenské důsledky všech změn. Obsahem této sekce jsou inovační technologie právě ve spojení s jejich konkrétními dopady na soukromí.

Průběh jednotlivých sekcí programu lze sledovat i prostřednictvím živého vysílání na stránkách konference. Vedle jednotlivých přednášek a diskusí v paralelních sekcích konference ještě nabízí celou řadu souvisejících akcí, včetně demonstrací síťových přenosů a služeb, workshopů na nejrůznější technická témata až po setkání studentů, nemluvě o neformálních setkáních, to vše od neděle 15. května do čtvrtka 19. května 2011.