Výzkumný projekt interactIVe byl spuštěn v roce 2010 jako konsorcium 29 výzkumných partnerů z deseti zemí. Jeho hlavním koordinátorem je Ford Research & Advanced Engineering Europe. Cílem projektu je vytvořit interaktivní systém podpory řízení nové generace, který by rozšířil inteligenci vozidla, zvýšil výkonnost systémů pro podporu řízení (ADAS) a vedl tak ke zlepšení bezpečnosti provozu. Ke konci roku 2012 očekáváme první předběžné testy demonstračních vozidel na testovacích polygonech.

Pustit se do takto náročného výzkumného projektu by nebylo možné bez sdružení sil evropských automobilek, dodavatelů jejich hlavních subsystémů a výzkumných institucí. Vzniká jednotné řešení, které bude dostupné i pro vozidla středních tříd. To posílí společnou konkurenceschopnost EU na světovém trhu během několika let.

ČVUT se podílí na podsystému počítačového vidění, nutného pro rozpoznání nebezpečné situace a pro plánování manévru, kdy má vozidlo podpořit či převzít řízení.

Koordinátor řešení výzkumu interactIVe pro Fakultu elektrotechnickou ČVUT doc. Dr. Ing. Radim Šára z katedry kybernetiky o celém projektu říká: „Takto koncipovaný úkol je pro nás velká výzva. Nejen, že jsme členy špičkového týmu, ale máme možnost dokázat, že výzkum a vývoj nových technologií v České republice má dobrou pověst a tradici. Dobré jméno ČVUT otevírá našim nejlepším studentům zajímavou možnost přiblížit se k samotnému srdci evropského automobilového průmyslu, ať již účastí na projektu nebo stáží přímo u průmyslového partnera."

Účasti na projektu předcházela dlouhodobá spolupráce katedry kybernetiky ČVUT s a.s. Škoda Auto a později s koncernovým výzkumem Volkswagen.

Zdroj: Tisková zpráva ČVUT