"Autorka čtenáře bezpečně provází tisisiletími, v jejichž průběhu byl pojem 'čistota' tak či onak naplňován - od předhistorických společenství až po naši 'čistoskvoucí' současnost" - to je velice výstižná charakteristika obsahu této knihy, kterou ve své předmluvě napsala Milena Lenderová. Na počátku této dlouhé cesta stojí první pokusy neolitických lidí o zdobení těla a údržbu předmětů, s nimiž v každodenním životě přicházeli do styku. Potom už následují základní mezníky vývoje lidské kultury v nějširším slova smyslu, od velkých starověkých civilizací a zásadní změny v postoji k tělesnosti, kterou přineslo křesťanství ve svém raném období a ještě i na počátku středověku, přes následující staletí postupného zjemňování a vzrůstající rafinovanosti hygienických návyků a dále i éru prudkého rozvoje zájmu o zachování čistoty a dobrého zdraví v 19. století až po poslední desetiletí minulého století a naši současnost, kdy posedlost "věčným" mládím, svěžesti a mladistvou krásou přinesla extrémní rozšíření škály čistících, hygienických a kosmetických prostředků v míře, jaká nemá v historii obdoby.
Britská historička Virginia Smithová, vědecká pracovnice Centre for History in Public Health při London School of Hygiene and Tropical Medicine, se nezabývá jen prostředky a zařízeními, jichž lidé užívali a které samozejmě procházely dlouhým technickým vývojem, ale především postojem, jaký lidé k hygieně a péči o čistotu a zdraví v různých historických obdobích zaujímali, okolnostmi, které tento postoj - a hlavně jeho proměny - ovlivňovaly, a rovněž tím, jak se chápání hygieny a péče o čistotu projevovaly i v dalších oblastech života společnosti i samotného člověka.

Z přebalu knihy.