Průvodce informacemi o vědě a výzkumu
AktualityOdkazyČlánkyUdálostiKnihyZ médiíDatabáze odborníkůHodnocení vědy
Hledej
Hledá v rámci
sekce: Knihy
Počátky umění

Počátky umění

  • Jiří A. Svoboda

Před 35 tisíci lety začal prehistorický člověk vytvářet umění a tato kniha si klade otázku, jak dnes k tomuto fenoménu přistupovat. Vychází z archeologické databáze, ale využívá také analogií, evolucionistických teorií a diskutuje celou škálu hypotéz, které byly na toto téma za posledních 150 let vysloveny. Ukazuje se, že dávnému umění porozumíme lépe, když se je pokusíme vsadit do původního kontextu času, prostoru a samotného tvůrce – člověka. Prehistorické umění není uniformní. Během tisíciletí prošlo vnitřním vývojem, přičemž využívalo širokou škálu materiálů a technik. Ze světa zvířat vybíralo jednotlivé druhy, zřejmě podle určitého klíče, zobrazovalo samotného člověka a některé tvary redukovalo do podoby standardizovaných znaků. Badatelé rovněž zkoumají seskupování obrazů do tematických celků – příběhů a posuzují je z hlediska interpretačních modelů, které připadají v úvahu – magie, šamanismu, rituálu a mýtu.

Prof. PhDr. Jiří Svoboda, DrSc. (1953)

je ředitelem Ústavu antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně a vedoucím Střediska pro paleolit a paleoetnologii při Archeologickém ústavu Akademie věd ČR v Brně. Vedl terénní výzkumy v Dolních Věstonicích, Pavlově, Milovicích, Předmostí, Petřkovicích, na Stránské skále, v jeskyních Moravského krasu a v pískovcových oblastech severních Čech, zúčastnil se četných expedic na Saharu, Sibiř, do Ohňové země a dalších oblastí. Výsledky těchto výzkumů se promítly v 380 statích (včetně impaktovaných časopisů) a ve 30 monografiích (např. Mistři kamenného dláta, Praha 1986; Paleolit Moravy a Slezska, Brno 1994; 2002; 2009; Hunters between East and West, New York - London 1996; Čas lovců, Brno 19999; 2009; Hunters of the Golden Age, Leiden 2000; Prehistorické jeskyně, Brno 2002; Mezolit severních Čech, Brno 2003; Stránská skála, Harvard University Press 2003; Early Modern Human Evolution in Central Europe, Oxford University Press 2006). Je editorem monografické řady Dolnověstonické studie, členem redakčních rad mezinárodních časopisů a vědeckých domitétů.

Z přebalu knihy.

Svoboda, Jiří A.
  Počátky umění / Jiří A. Svoboda. - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2011. - 335 s. : barev. il.
ISBN 978-80-200-1925-7

Kniha vychází v edici Umění.

Široký oborový záběr nakladatelství Academia by sotva byl dostačující, pokud by se v jeho produkci neobjevily publikace z výtvarného umění a architektury. Malířství, sochařství, ale i architektura či užité umění jsou citlivou matricí, která reflektuje a zachycuje proměny společnosti, její preference, tužby, otázky a ideály. Současné výtvarné a vizuální umění si udržuje schopnost, přes veškerou globalizaci a komunikační propojenost světa, kritického a často nezávislého přístupu ke skutečnosti a k aktuálním otázkám sociálním, ekologickým, politickým či existenciálním. Výtvarné umění a architektura tak před námi nestojí jen jako objekt krásy, umu a zručnosti, ale také jako zašifrované poselství z minulosti, které se ale také obrací do budoucnosti. Jeho významnou esencí je tajemství. Řada Umění je platformou různých přístupů k výtvarnému umění, od tolik očekávaného dokončení syntézy Dějin českého výtvarného umění přes monografické publikace významných uměleckých osobností až ke knihám, soustředících se na teorii umění a na nové přístupy zkoumání výtvarného umění a jeho smyslu. Academia vydává v této řadě reprezentativní obrazové publikace, jak to ostatně odpovídá nárokům knižní prezentace výtvarného umění, často spojené s výstavním projektem. Jsou a budou překládány teoreticky inovativní práce z oblasti teorie výtvarného umění a architektury od významných zahraničních autorů.

Prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc.

Knihu nakladatelství Academia, které se zaměřuje na vydávání publikací ze všech vědních oborů, si můžete zakoupit i na stránkách jejich internetového knihkupectví. Academia vydává původní vědecké monografie a práce českých vědců, díla klasiků vědy, překlady zahraničních autorů, populárně naučnou literaturu, literaturu faktu, encyklopedie, slovníky, jazykové učebnice, příručky a vysokoškolské učebnice, ale také kvalitní českou i překladovou beletrii.