Průvodce informacemi o vědě a výzkumu
AktualityOdkazyČlánkyUdálostiKnihyZ médiíDatabáze odborníkůHodnocení vědy
Hledej
Hledá v rámci
sekce: Knihy
První lidé

První lidé

závody v hledání nejstaršího předka
  • Ann Gibbonsová

Ann Gibbonsová, je autorkou čtivé a dynamické knihy o hledání "spojovacího článku" mezi lidoopy a lidmi. Přední mezinárodní týmy složené z nejlepších paleoantropologů pátrají v africké poušti po pozůstatcích nejstarších hominidů. Kdo z nich uspěje? Kniha První lidé nabízí pohled do terénu, ale přináší i osobní příběhy "lovců zkamenělin", jejichž vysoké vědecké ambice a vzájemná rivalita je ženou k dalším a dalším novým objevům.

Ann Gibbonsová již řadu let píše články o evoluci člověka pro časopis Science. Strávila hodiny pozorováním vědců v laboratořích i na rozpálených nalezištích v Keni, Turkanské poušti či v kopcích Baringa. Sledovala antropology zkoumající zdravotní dopady odlesňování na Papui-Nové Guinei, zdolávala jávské sopky prohlížela si skalní malby na severu Austrálie, zkusila si sekvenování DNA i počítačovou konstrukci fylogenetických stromů. Pochází z Kalifornie, ale velkou část dětství prožila ve Španělsku, kde se v jedenácti letech poprvé vydala hledat zkameněliny. Nyní žije v Pensylvánii.

Gibbons, Ann
  První lidé : závody v hledání nejstaršího předka / Ann Gibbonsová . - Vyd. 1. - Praha ? Academia, 2011. - 308 s. - (GTalileo ; sv. č. 48)
Název originálu: First human
Přeloženo z angličtiny
ISBN 978-80-200-1978-3 (váz.)

Vychází v edici Galileo.

Edice Galileo, v jejímž rámci již vyšlo či v nejbližší době vyjít má už 32 knih, tvoří vlastně páteř ediční činnosti našeho nejprestižnějšího vědeckého nakladatelství Academia. Název nebyl volen náhodou – ediční řada přináší knihy renomovaných českých i zahraničních autorů, týkající se přírodních věd a jejich vlivu na směřování naší civilizace v nejširším slova smyslu. Podobně jako někdejší Galileovy objevy otřásly myšlenkovým světem raně novověké Evropy, mají objevy přírodních věd obecně své společenské dopady, tu převratné, tu plíživé. Rudý posuv i sociální život mravenců se stávají velmi brzy z akademické libůstky čímsi, co může změnit prisma nazírání na lidský i mimolidský svět, kolem zdánlivých okrajovostí se mohou rozpoutat rozsáhlé diskuse, emoce i nevole – pomysleme jen na kardinály, kteří se kdysi odmítali podívat dalekohledem na Galileem objevené Jupiterovy měsíce. Z tohoto důvodu se řada knih této edice pohybuje na pomezí věd přírodních a společenských a tematická šíře se táhne od biologie, klimatologie, přes matematiku, fyziku až po filozofii, ekologii a medicínu. Svět i člověk je ostatně jeden a rozdělení jeho poznání na jednotlivé disciplíny je spíše věcí konvence a metodologicko-organizačních záležitostí. Je to právě edice Galileo, která by měla pro naši vzdělanou veřejnost zprostředkovat tento plastický pohled na „drama světa“ a dobrodružství jeho poznání.

prof. Stanislav Komárek
- významný český biolog, filozof a spisovatel; působí na Přírodovědecké fakultě UK a Fakultě humanitních studií UK.

Knihu nakladatelství Academia, které se zaměřuje na vydávání publikací ze všech vědních oborů, si můžete zakoupit i na stránkách jejich internetového knihkupectví. Academia vydává původní vědecké monografie a práce českých vědců, díla klasiků vědy, překlady zahraničních autorů, populárně naučnou literaturu, literaturu faktu, encyklopedie, slovníky, jazykové učebnice, příručky a vysokoškolské učebnice, ale také kvalitní českou i překladovou beletrii.