Profesor Riley dovedl experimentální studie až ke klinickému testování 4 hydroxyanisolu, čímž založil nový směr experimentální léčby melanomu, jehož výskyt se v populaci každoročně zvyšuje. „Pigmentové buňky dokáží z aminokyseliny tyrosin tvořit chinony a semichinony, což jsou velmi reaktivní meziprodukty, které jsou toxické pro buňku. Existuje předpoklad, že pokud by se nabízely vhodné substráty pro enzym tyroniáza, který to umí převést na chinony, by bylo možné cíleně zabíjet nádorové buňky,“ uvedl prof. Borovanský.

„Hlavní zásluhou pana profesora je, že zavedl nový typ terapie, protože léčba maligního melanomu je infaustní. V okamžiku, kdy je nádor tlustší než milimetr a není odříznut včas, tak je prognóza velmi nepříznivá,“ uvedl promotor prof. Borovanský.

Prof. Riley se opakovaně podílí na programu českých vědeckých sjezdů oborů biochemie a dermatologie a působí jako člen mezinárodní redakce časopisu Folia Biologica 1. LF UK.

„První světová monografie věnovaná melanosomům vyjde v nakladatelství Wiley/Blackwell letos v červenci. Společně s profesorem Borovanským jsme sestavili tým autorů a myslím si, že kniha bude mít velký úspěch na zářijovém kongresu v Bordeaux," uvedl emeritní profesor buněčné patologie University of London.

S dnešním Ústavem biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK spolupracuje od konce sedmdesátých let 20. století. Jako zakladatel časopisu Melanoma Research pravidelně zasílal českým kolegům výtisky a zásoboval je nedostatkovými chemikáliemi. Zejména jeho zásluhou se podařilo v předrevoluční době překonat vědeckou izolaci a instituce se zařadila mezi přední evropská pracoviště v oblasti výzkumu melaninů, melanosomů a maligního melanomu.

Zdroj: i-Forum

 

Professor Patrick Anthony Riley M.B., B.S., Ph.D., D.Sc., F.I.Biol., FRC Pathol. (i-Forum, červen 2011)

 

(Zdroj obr.: i-Forum)