Biologická degradace škodlivých chemikálií je proces pomalý a dosud málo účinný. Existují však metody genového inženýrství, jimiž lze tyto organismy vybavit vlastnostmi, které by celý proces zlepšily. Výzkum badatelů z ÚMG AV ČR vychází z bakterií izolovaných z kontaminovaných půd a podzemních vod v oblastech několika vojenských újezdů a chemických průmyslových podniků. Prvním úkolem je přečíst celou dědičnou informaci izolovaných bakteriálních kmenů a identifikovat geny, které bakteriím nejen dovolují přežít v nepříznivých podmínkách, ale které jim dokonce umožňují cizorodé škodlivé chemikálie využít jako zdroje energie a stavebního materiálu pro své množení.

Jednou ze studovaných bakterií je Achromobacter xylosoxidans – mikroorganismus, který degraduje nebezpečné rakovinotvorné sloučeniny. Badatelé z ÚMG AV ČR již přečetli jeho dědičnou informaci a pomocí ní našli příslušné metabolické dráhy. Dalším krokem nyní bude izolovat mikroorganismy z jiných lokalit a využít jejich geny ke konečnému sestavení účinného nástroje pro biologickou dekontaminaci půdy a vody.

Odkaz: Strnad H., Rídl J., Pačes J., Kolář M., Vlček Č., Pačes V. Complete genome sequence of the haloaromatic acid-degrading bacterium A8. Journal of Bacteriology 2011 193(3): 791–7 92

Zdroj: Akademie věd ČR