Čeští vědci získali prestižní cenu za výsledky studie léčby ischemické choroby dolních končetin a syndromu diabetické nohy buněčnou terapií na mezinárodním kongresu diabetologů, jenž se konal letos v červnu v americkém San Diegu.

Ischemická choroba dolních končetin a syndrom diabetické nohy patří mezi nejzávažnější komplikace cukrovky. Výskyt onemocnění v populaci je vysoký, dosahuje 10–30 % u dospělých osob a zatímco ve věkovém období 50–60 let se pohybuje okolo 5 %, ve věku nad 70 let postihuje více než 20 % osob.Nejnebezpečnějším projevem končetinové ischémie je vznik gangrény.

Zmíněná studie se zaměřila na pacienty, u nichž se jednalo o stav hrozící amputace, dlouhodobě se nehojících ran po amputaci, ale také o stavy nesnesitelné bolesti, kdy jsou vyčerpány všechny dostupné terapeutické možnosti a pacienty čeká ve většině případů amputace. Od roku 2008, kdy byl léčen první pacient s pozitivním výsledkem, prošlo buněčnou terapií téměř třicet nemocných lidí. Při léčbě se postupuje tak, že po izolaci autologních buněk, mezi nimiž je vysoké zastoupení buněk schopných zakládat cévy, se do lýtkového svalu vpravuje suspenze buněk pomocí série cca 40 vpichů. U všech pacientů bylo dosud pozorováno zlepšení klinického nálezu na končetině, zmírnění bolestí končetiny a významný vzestup objektivně měřených hodnot transkutánní tenze kyslíku, což svědčí pro obnovu cévního řečiště. Zhojily se kožní defekty, snížila bolestivost, a končetina tudíž nemusela být amputována. Zvolená léčebná metoda neměla vážné nežádoucí komplikace a vedla k významnému zvýšení kvality života pacientů s těžkým diabetem. Optimální způsob její klinické aplikace i objektivní hodnocení účinku vyžadují další studie.

Prestižního kongresu Americké diabetologické asociace (ADA) v San Diegu, na němž letos se svou novou léčebnou metodou slavili úspěch čeští vědci, se jako každý rok zúčastnilo téměř 20 000 diabetologů, internistů a endokrinologů z celého světa. V sekci diabetická noha je udělována cena dvěma nejlepším příspěvkům a tým českých badatelů a lékařů – ve složení M. Dubský, A. Jirkovská, R. Bém, L. Pagáčová, M. Varga, V. Fejfarová, J. Skibová a E. Syková z Centra diabetologie IKEM a ÚEM AV ČR – skvěle obstál. MUDr. Michalu Dubskému byla udělena Cena Martina Levina Travel Scholarship.

Zdroj a fotografie: Akademie veď ČR