„První lékařská fakulta je v Čechách jedním z mála míst, kde skutečně probíhá reálný klinický výzkum léčebného užití konopí a kde se vědci společně s lékaři systematičtěji věnují této problematice,“ říká člen petičního výboru a vedoucí Centra adiktologie Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a proděkan téže fakulty doc. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.

Možnosti výzkumu konopí omezily změny zákona 167/1998 Sb, které v podstatě znemožňují produkci a nakládání s konopím pro výzkumné, vědecké i léčebné účely. „Zákony dovolují produkci a nakládání se spoustou jiných léčiv a látek, které jsou běžně používány a mají velký závislostní potenciál nebo jsou jinak velmi nebezpečné v případě zneužití. Pacienti, kteří v současné době tuto léčbu potřebují, jsou částečně odkázáni na černý trh, a výzkum pokulhává,“ upozorňuje na kritizovaný stav legislativy doc. Miovský.

Jedinou alternativou k nelegálnímu užití léčebného konopí je registrovaný lék Sativex, na který si pacienti doplácejí i 8000 Kč měsíčně. Ovšem registrace drahého léku pro výzkum a pacienty není ideální řešení. Lék vyrobený na syntetické bázi neumožňuje odborníkům určit, která část a v jaké koncentraci, popř. kombinaci je u jednotlivých somatotypů funkční.

Jako nezanedbatelný faktor pro účinek se ukazuje i způsob administrace léku – některým pacientům je nutné podávat účinnou látku perorálně, ale jiným lépe vyhovuje kouření nebo vaporizace (na rozdíl od kouření marihuanové cigarety je rozprašování pro sliznice šetrnější, látka se lépe dávkuje a riziko vzniku rakoviny je u tohoto způsobu užití prakticky nulové).

Zpřístupnění léčby konopím a jeho deriváty pro těžce nemocné podle názoru doc. Miovského v současné době zbytečně brzdí Ministerstvo zdravotnictví ČR. Adiktologové se ovšem musí v posledních dvou letech vyrovnat s prudkým nárůstem žádostí o pomoc ze stran pacientů trpících roztroušenou sklerózu, Parkinsonovou nemocí, anorexií, revmatoidní artritidou a dalšími nemocemi, pro které se konopí považuje za účinnou, nebo dokonce nejúčinnější dostupnou léčbu.

Adiktologové však současně nemohou těmto pacientům z pozice své profese pomoci, neboť se zaměřují na řešení problémů spojených s nelegálním užíváním konopí, případně na řešení vedlejších účinků této terapie. Proto se ale rozhodli na tento problém upozornit. Využití konopí v léčbě těžce nemocných pacientů tedy jen zdánlivě překračuje hranici závislostí a souvisejících fenoménů, kterým se Centrum adiktologie primárně věnuje.

„Na mapě základních témat ve vztahu ke konopí není bílé místo, na které bychom neměli odpověď ve výzkumu,“ říká doc. Miovský. Přehledu dosavadního výzkumu konopí a celé skupiny kanabionidů, závislosti na konopí, jeho léčebným i vedlejším účinkům se věnuje rovněž šestisetstránková monografie, kterou Centrum před třemi roky vydalo v nakladatelství Grada. Publikace dokonce mapuje i černý trh.

Zdroj: i-Forum

 

(Zdroj obr.: Wikimedia Commons)