"Německo páchá sebevraždu?" - jaká absurdní obava, pomyslí si snad mnozí, hledí-li na tuto solidní zemi s jejími 80 miliony obyvateli uprostřed Evropy: města, průmysl, automobily, směna a proměna, život a ruch... Zemi však činí tím, čím je, její obyvatelé a jejich živé duchovní a kulturní tradice. Bez lidí by byla jen geografickým označením. Němci však sami sebe pozvolna likvidují. Reprodukční kvocient 0,7 či méně, jaký u nás panuje posledních 40 let, neznamená nic jiného než to, že generace vnuků je vždy o polovinu menší než generace dědů. V německu klesla porodnost z 1,3 milionu ročně v první polovině šedesátých let na 650 tisíc v roce 2009. Půjde-li to tak dál - a proč by se na tomto trendu, který trvá už čtyři desetiletí, mělo něco měnit? -, pak za tři generace, tedy za 90 let, bude v Německu ročně 200 tisíc až 250 tisíc porodů. Nejvýše polovina z nich budou potomci obyvatel, kteří žili v Německu v roce 1965.

Z úvodu knihy.