MetaCentrum je k dispozici všem zaměstnancům a studentům členů sdružení CESNET a v současnosti se může chlubit pěti sty uživateli v různorodých oblastech výzkumu, od výpočetní chemie a materiálových simulací, přes rozpoznávání a generování řeči a analýzu medicínského obrazu až po fyzikální geodézii či ekologické modelování.

Technická základna MetaCentra využívá zdrojů několika do národní gridové infrastruktury zapojených institucí, zejména CESNETu, Masarykovy univerzity, Karlovy univerzity a Západočeské univerzity, a neustále se modernizuje. V současnosti se skládá z 15 clusterů (založených na 1 Gbit/s Ethernetu, 2,5Gbit/s Myrinetu či 20 Gbit/s Infinibandu) a 3 strojů SMP (Symmetric MultiProcessing), tj. dohromady 325 strojů s celkem 2042 CPU jádry, distribuovaných v 9 lokalitách v Brně, Praze, Plzni a Českých Budějovicích. Datové úložiště nabízí využitelných 100 TB na diskových polích a 400 TB v páskových knihovnách a cílem je do roku 2013 dosáhnout kapacity až 20 PB.

MetaCentrum uživatelům zprostředkovává nejen výpočetní zdroje a úložné kapacity, ale také software a pomoc při řešení vlastního projektu např. pomocí optimalizace workflow, algoritmů, paralelizace, a samozřejmě také otevírá možnosti pro mezinárodní spolupráci. Prostřednictvím MetaCentra samozřejmě získávají přístup k dalším službám e-infrastruktury, včetně videokonferencí.

E-infrastruktura a gridy

CESNET letos v březnu zahájil projekt Velká infrastruktura CESNET (2011-2015) financovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, který plynule navazuje na ukončený výzkumný záměr Optická síť národního výzkumu a její nové aplikace (2004-2010). Cílem probíhajícího projektu je transformace národní výzkumné sítě CESNET2 na tzv. velkou infrastrukturu (e-infrastrukturu) zahrnující široké spektrum zařízení, vybavení, síťových a komunikačních prostředků, ale i služeb, které jsou výzkumnými týmy používány k výzkumné činnosti.

Projekt v sobě integruje čtyři složky - komunikační infrastrukturu, gridy, datová úložiště a prostředí pro spolupráci. Hlavním úkolem je zajištění podmínek pro efektivní spolupráci rozsáhlých vědeckých týmů, a to nejen odborníků, ale také experimentálních zařízení, jejichž jednotlivé části se mohou nacházet v různých zemích. Velká infrastruktura CESNET je jedním z prioritních projektů popsaných ve vloni schválené Cestovní mapě České republiky velkých infrastruktur pro výzkum, vývoj a inovace navazující na evropský dokument ESFRI Roadmap.

V oblasti gridů je jeho hlavní náplní koordinace tvorby a provozu plnohodnotné národní gridové infrastruktury (NGI) rozvojem a rekonstrukcí současných gridových aktivit sdružení CESNET (MetaCentrum je oficiální českou NGI od roku 2010) a integrací s evropským prostředím EGI (European Grid Initiative). Úkolem je v rámci české akademické komunity propojit nově pořizované výpočetní prostředky (zejména clustery nejrůznějších vědeckých skupin) a poskytnout k nim jednotný a bezbariérový přístup na národní i mezinárodní úrovni.

Rozvoj panevropských gridů

Vloni zahájený čtyřletý evropský projekt EGI-InSPIRE (EGI: Integrated Sustainable Pan-European Infrastructure for Researchers in Europe), spolufinancovaný Evropskou komisí, má za úkol poskytnout platformu pro vznik centrální organizace potřebné ke koordinaci integrace a vzájemného propojení jednotlivých národních gridových infrastruktur, ke sběru požadavků a také k poskytování uživatelské podpory.

V současnosti je do projektu zapojeno přes padesát institucí z více než čtyřiceti zemí. Primárními partnery projektu EGI-InSPIRE jsou jednotlivé národní gridové infrastruktury. Jsou do něj zapojeny prakticky všechny státy Evropy včetně Ruska, ale i země jihovýchodní Asie a Spojené státy americké, oficiálními partnery jsou i mezinárodní organizace CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) a EMBO (European Molecular Biology Organization).

CESNET se do projektu EGI-InSPIRE zapojil prostřednictvím svého MetaCentra a podílí se na všech základních provozních aktivitách projektu, zajišťuje provoz národního uzlu EGI gridu a poskytuje výpočetní zdroje, tvořené jak vlastními výpočetními kapacitami sdružení, tak i kapacitami Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR. CESNET rovněž provozuje vybrané služby pro celou gridovou komunitu, mimo jiné i kompletní služby podpory pro desítky partnerů a stovky zapojených pracovníků.

V současnosti je voleným předsedou řídicího výboru projektu řešitel gridových výzkumných aktivit sdružení CESNET prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc., který působí na Masarykově univerzitě v Brně. Stejnou pozici zastával i v předcházejících projektech EGEE, na něž nová aktivita EGI-InSPIRE navazuje.

Seminář gridového počítání v Brně

Počátkem listopadu se uskutečnil již v pořadí čtvrtý odborný Seminář gridového počítání organizovaný v rámci projektu MetaCentrum sdružením CESNET a Centrem CERIT-SC za významné spoluúčasti partnerů z americké společnosti AMD.

Hlavním cílem setkání bylo informovat stávající i potenciální uživatele gridových výpočtů o současných možnostech dostupných pro řešení širokého spektra výzkumných problémů. Rekapitulovaly se nejdůležitější milníky uplynulého roku v oblasti hardwaru a softwaru, vývoj i plány do budoucna.

Mezi nejvýznamnější hodnocené události patří přechod na nový plánovací systém PBS Torque, začlenění GPU clusteru Katedry kybernetiky Západočeské univerzity v Plzni do infrastruktury MetaCentra, rozšíření přístupu i přes cloudové rozhraní a postupná integrace s technologiemi používanými v cloud computing. Na semináři rovněž zazněly informace z dalších e-infrastrukturních projektů IT4Innovations a CERIT-SC (Center for Education, Research and Innovation in ICT - Scientific Cloud), které jsou rovněž součástí schválené Cestovní mapě velkých infrastruktur výzkumu, vývoje a inovací ČR a které oficiální zahájí do konce roku.

Prezentace ze semináře: http://metavo.metacentrum.cz/cs/seminars/seminar4/index.html

O projektu EGI-InSPIRE: http://www.egi.eu/projects/egi-inspire/

O nových velkých projektech a e-infrastruktuře: http://www.cesnet.cz/akce/2011/15-let/