Průvodce informacemi o vědě a výzkumu
AktualityOdkazyČlánkyUdálostiKnihyZ médiíDatabáze odborníkůHodnocení vědy
Hledej
Hledá v rámci
sekce: Knihy
Deník z cesty do východní Indie

Deník z cesty do východní Indie

  • Robert Challe

Deník z cesty do východní Indie Roberta Challa, adresovaný jeho strýci a podporovateli, je zajímavým dokumentam o každodennosti zaoceánské plavby na sklonku 17. století. Bystrý pozorovatel Challe bezprostředním způsobem zaznamenává den po dni cestu z Francie přes Kapverdské ostrovy, mys Dobré naděje, Madagaskar, Maledivy, Srí Lanku, Indii do Bengálska a zpět, se zastávkou na Antilách v Karibiku. Popisuje nejen všední život na lodi, který z jeho jednotvárnosti vytrhují setkání s cizími loděmi a následně námořní souboje, ale především exotické končiny, charakter obvyvatel a jejich zvyky. Věcný styl jeho záznamů je prokládán úvahami, dokreslujícími způsob evropské reflexe těchto vzdálených zemí v době počínajícího osvícenství.

Robert Challe (1659 - 1721) je francouzský spisovatel, jehož román Skvělé Francouzky (česky 1978) je odborníky pokládán za nejlepší francouzský román první poloviny 18. století. Ve svém životě se ovšem věnoval mnoha dalším činnostem, byl právníkem, pracoval pro společnost, která ve francouské Kanadě lovila tresky a obchodovala s indiány, byl lodním písařem. Právě z námořní cesty do východní Indie, kterou podnikl v letech 1690 - 1691, pochází jeho deník, který zde vydáváme. Robert Challe je mimo to autorem pokračování příběhů Dony Quijota, Paměti či spisu Problémy náboženství.

Challes, Robert
   Deník z cesty do východní Indie / Robert Challe ; [z francouzského originálu ... přeložila a předmluvou a poznámkami opatřila Dagmar Steinová]. - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2011. - (Europa ; sv. 29)
Název originálu: Journal du voyage des Indes Orientales
ISBN 978-80-200-2004-8

Kniha vychází v edici Europa.

Europa je co do významu jednou z klíčových edic Nakladatelství Academia, alespoň z mého pohledu, tj. z pohledu historika a člověka, který je více než čtvrtstoletí osudově svázán s akademickým prostředím. Esejistická, filozofická, odborná i beletristická díla, sepsaná od časů renesance či, chcete-li, raného novověku, až po dvacáté století, jež v ní doposud vyšla, i ta, jež se k vydání teprve připravují, zásadním způsobem ovlivnila duchovní klima starého kontinentu v době svého vzniku; stejně intenzivně však promlouvají i k hektickému dnešku. Spisovatelé jako Giordano Bruno, Jan Amos Komenský, Charles Darwin, Fjodor Michajlovič Dostojevskij, Karl Jaspers, Elias Canetti a další jsou přímo esenciálně spjati s tím, co bývá – v nejrůznějším slova smyslu – spojováno se slovy Evropa, evropský... Jejich práce navíc byly a jsou po právu pokládány za kontroverzní, provokativní a v jistém slova smyslu, s větší či menší nadsázkou řečeno, revoluční, vyvolávající, před mnoha lety i nyní, prudké spory. To je také jeden z hlavních důvodů, proč mají co říci i čtenářům na počátku třetího milénia a proč je v některých částech světa k vydání některých z nich třeba více nakladatelské odvahy než v době jejich vzniku. Čtěme jejich slova opakovaně a velmi, velmi pozorně, protože si to zaslouží jako málokterá jiná.

doc. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.
- ředitel Ústavu světových dějin FF UK

Knihu nakladatelství Academia, které se zaměřuje na vydávání publikací ze všech vědních oborů, si můžete zakoupit i na stránkách jejich internetového knihkupectví. Academia vydává původní vědecké monografie a práce českých vědců, díla klasiků vědy, překlady zahraničních autorů, populárně naučnou literaturu, literaturu faktu, encyklopedie, slovníky, jazykové učebnice, příručky a vysokoškolské učebnice, ale také kvalitní českou i překladovou beletrii.