Druhé vydání je rozšířeno o přípravu jídla a způsob stolování ve starověkém Egyptě, Mezopotámii, Řecku a Římě a stručně informuje o nových jídlech v české kuchyni koncem 18. a v prvních 30 letech 19. století. Tehdy se rovněž uplatňoval jiný způsob prostírání, rozšířily se nároky na podávání jídel a dámy se scházely na odpolední besedování. Dobrá měšťanská rodina, pro niž se tehdy kuchařské knihy vydávaly, musela mít různé druhy stříbrných příborů a ve všem všudy ukazovat, že si to může dovolit. Kuchařské předpisy jsou doplněny o jídla prostých Římanů a otroků.

Z obálky knihy.