Již název IANUA naznačuje, jakými metodologickými principy se autoři (mladý lékař a klasická filoložka) inspirovali: Komenského požadavku názornosti slouží řada tabulek, schémat i kreseb, gramatické jevy jsou v pokud možno čtivém a odlehčeném textu uspořádány tak, aby co nejvíce odpovídaly potřebám medika. Látka je doplněna ukázkami diagnnóz, etymologií odborných termínů a hojností procvičovaného materiálu, včetně kliče. To vše z učebnice činí vlídného společníka nejen studentů, ale i lékařů.

Z obálky knihy.