Na setkání 13. února 2012 v Praze na FEL v Dejvicích vystoupí přední osobnosti českého i slovenského Internetu a akademické sféry: rektor ČVUT Václav Havlíček, ředitel sdružení CESNET Jan Gruntorád, výkonný ředitel sdružení CZ.NIC Ondřej Filip, Jaroslav Bobovský ze společnosti BESET, který se výrazně zasloužil o vznik slovenské akademické sítě SANET, zakladatel prvního českého internetového deníku Neviditelný pes Ondřej Neff a jako hosté se setkání zúčastní přední zástupci státní, akademické i komerční sféry. Prostřednictvím videokonference všechny přítomné pozdraví jeden z hlavních tvůrců Internetu, profesor Vinton Cerf, v současnosti působící jako viceprezident a Chief Internet Evangelist společnosti Google, a Stephen Broker, předseda představenstva mezinárodní neziskové organizace ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). Moderátorem setkání bude Jiří Peterka.

Prvních 20 let „československého" Internetu ve zkratce:

čtvrtek 13. února 1992 - oficiální připojení ČSFR k Internetu:
-    rychlost připojení: 19,2 kbit/s;
-    trasa prvního datového spoje: Praha-Linec (Rakousko)

1993 - zahájen provoz páteřní republikové sítě CESNET

1994 - prestižní konference INET'94/JENC v Praze se špičkami světového Internetu = impuls pro další vývoj

1995 - konec monopolu společnosti Eurotel na veřejné datové služby = začátek liberalizace internetového trhu

1996 - první komerční vyhledávače na českém Internetu, mj. Seznam Iva Lukačoviče; první zpravodajské portály, např. Neviditelný pes Ondřeje Neffa

1997 - internetová verze obchodního zákoníku; v prostorách televizního vysílače na pražském Žižkově zprovozněn neutrální peeringový uzel NIX.CZ propojující tuzemské poskytovatele

1998 - vznik sdružení CZ.NIC spravujícího národní doménu

1999 - hnutí „Internet proti monopolu" vyvíjí úspěšný tlak na dominantní SPT Telecom vedoucí ke snížení cen internetového připojení; společnost Video OnLine nabízí Internet zdarma

2000 - sdružení CESNET prodává firmě Contactel svou druhou, komerční síť za 775 milionů korun a svou další činnost pojí výhradně s akademickými úkoly

2001 - plná liberalizace telekomunikačního trhu v České republice; CESNET zprovozňuje v národní výzkumné síti CESNET2 první gigabitové trasy a propojuje ji s panevropskou gigabitovou sítí GÉANT

2002 - CESNET2 propojena se sítí společnosti 6COM, tj. první propojení na území České republiky prostřednictvím IPv6

2003 - první nabídky komerčních poskytovatelů přípojek ADSL

2004 - sdružení CESNET nasazuje v CESNET2 technologii vlnového multiplexu DWDM umožňující přenášet po jednom optickém vlákně několik nezávislých signálů s mnohonásobně vyšší přenosovou kapacitou

2005 - zavádění mobilních sítí třetí generace umožňujících takřka plnohodnotné využívání Internetu v mobilních telefonech

2006 - první televizní vysílání přes Internet v České republice společnosti Telefónica O2

2007 - Vinton Cerf v Praze na FEL ČVUT u příležitosti 15. výročí připojení České republiky k Internetu

2008 - posílení páteřní sítě CESNET2 o nejvýkonnější směrovač na světě Cisco CRS-1

2009 - jako první v České republice sdružení CESNET úspěšně testuje 40Gbit/s technologii na síti CESNET2

2010 - na největším fyzikálním experimentu všech dob v ženevském CERN evropští vědci napodobují podmínky v počátcích rozpínání vesmíru a simulují tzv. velký třesk - prostřednictvím národní sítě CESNET2 se podílejí i čeští odborníci

2011 - úspěšné testy 100Gbit/s přenosů v síti CESNET2; celkem přes 6 milionů uživatelů českého Internetu ke konci roku podle měření projektu NetMonitor

Program a registrace na akci konanou v pondělí 13. února 2012 (9.00-14.00) v posluchárně č. 209 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze na adrese Technická 2, Praha-Dejvice: http://www.cesnet.cz/akce/2012/20let-internetu/

 

Ing. Rita Pužmanová, CSc., MBA, rita@ieee.org

 

(Zdroj obr.: Wikimedia Commons)