Již několik let za sebou nás těší nejen vysoká úroveň projektů, ale také jejich počet. Je obdivuhodné, kolik mladých žen pracuje na tak vysoké vědecké úrovni," komentuje počet podaných přihlášek předsedkyně odborné poroty prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc. „Stipendijní program L´Oréal Pro ženy ve vědě je zaměřen na vysoce odbornou vědeckou činnost a dlouhodobou práci, která často na jednom projektu či zaměření trvá mnoho let," dodává prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc.

Všechny řádně přihlášené projekty bude posuzovat odborná porota, v níž zasednou významní členové Akademie věd České republiky, organizace UNESCO a společnosti L´Oréal. V březnu a dubnu z přihlášených prací vyberou nejúspěšnější a jejich autorky budou své projekty porotě osobně prezentovat.

V květnu 2012 budou slavnostně oznámeny autorky tří nejlepších prací, z nich každá získá stipendium ve výši 250 tisíc korun. „Stipendia laureátky nemusejí investovat přímo do výbavy laboratoře nebo jiného vědeckého pracoviště. Je to částka určená na podporu jejich práce. Mohou ji tedy využít na zajištění hlídání jejich dětí v době, kdy potřebují pracovat na výzkumu. Nebo na nákup automobilu, který jim ušetří drahocenný čas," uzavírá Markéta Dvořáčková, ředitelka komunikace společnosti L´Oréal.

Více informací najdete na www.prozenyvevede.cz a www.forwomeninscience.com.

Zdroj: Tisková zpráva L´Oréal Pro ženy ve vědě