Stresy (mráz, sucho, zasolení a další nepříznivé podmínky) snižují výnosy plodin. Je to vážný problém. Vždyť například 45 miliónů hektarů zemědělské půdy na světě je zasoleno. Sucho postihuje dokonce 1,5 miliardy hektarů, což je víc než rozloha USA a Indie dohromady.

Proto je důležité studovat vliv stresů na rostliny. Získané poznatky pomáhají šlechtit odrůdy, které jsou proti stresům odolnější.

Pro tento výzkum se čím dál častěji používají drobné byliny rodu Thellungiella. Proč? Za prvé dobře vzdorují řadě stresů. Za druhé jsou blízce příbuzné huseníčku rolnímu - oblíbené pokusné rostlině, která je naopak ke stresům dost citlivá. Nabízejí se tak zajímavé možnosti srovnání.

Druh Thellungiella halophila pochází z Číny a Severní Ameriky. Roste obvykle na nehostinných slaných pláních nebo na mořském pobřeží. Vytváří přízemní listovou růžici, z níž vyrůstají stonky s květy. Celkovým vzhledem se podobá huseníčku. Přežije ovšem až šestkrát vyšší obsah soli v půdě a lépe odolává také mrazu a suchu.

Tato bylina se zabydluje i v Ústavu experimentální botaniky AV ČR. Tým doktorky Vaňkové totiž začal zkoumat roli hormonů v odpovědi rostlin na zasolení. Hlavním úkolem projektu je analyzovat rozdíly mezi huseníčkem a Thellungiella halophila.

Vědci budou sledovat rostliny jak nestresované, tak vystavené různým koncentracím chloridu sodného. Chtějí přitom studovat hladiny mnoha rostlinných hormonů.

Zdroj: Ústav experimentální botaniky AV ČR

 

(Zdroj obr.: Wikimedia Commons, autor Alberto Salguero)