Tematicky budou zaměřeny např. na nervové a duševní choroby, vnímání času, kódování informací o zvuku v mozku, léčbu chorob mozku a míchy kmenovými buňkami a tkáňovými náhradami. Podrobnosti k programu naleznete zde.

V Česku se Evropský týden mozku uskuteční již po čtrnácté. Původně americká iniciativa organizace Dana Aliance for Brain Initiatives se časem rozšířila i do Evropy, kde akci koordinuje European Dana Aliance for the Brain.

Tisková konference k zahájení Evropského týdne mozku se uskuteční v pondělí 12. března 2012 v 11 hodin v místnosti č. 108 v budově Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1.

Bližší informace:

Barbora Bílková, Odbor popularizace vědy a marketingu SSČ AV ČR, v. v. i., tel: +420 221 403 405, e-mail: bilkova@ssc.cas.cz

 

Program přednášek

Přednášky se konají v budově Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, v místnosti 206 za organizační podpory Střediska společných činností AV ČR, v. v. i.

Úterý 13. března

9:00 h       Neurochirurgie. Která postižení mozku umíme nebo neumíme operačně léčit? (Prof. MUDr. Eduard Zvěřina, DrSc., Neurochirurgická klinika 3. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice na Královských Vinohradech)

11:00 h     Časový systém v nás (PharmDr. Alena Sumová, DSc. Fyziologický ústav AV ČR v.v.i.)

14:00 h     Poruchy lidského mozku a jejich léčba hlubokou mozkovou stimulací (Doc. MUDr. Robert Jech, PhD., Neurologická klinika 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze)

Středa 14. března

9:00 h        Duševní poruchy a společnost - včera, dnes a zítra (Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc., Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze)

11:00 h     Kmenové buňky a biomateriály v léčbě onemocnění míchy a mozku (Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc., Ústav experimentální medicíny AV ČR v.v.i. a Ústav neurověd 2. lékařské fakulty UK, Praha )

14:00 h     Logika vědeckého zkoumání (Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych., Psychiatrické centrum Praha)

Čtvrtek 15. března

9:00 h        Vývoj mozku a jeho poruchy (Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., Klinika dětské neurologie 2. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Motol)

11:00 h     Zpracování sluchové informace v mozku (Prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.)

14:00 h     Neuroinformatika a modelování činnosti mozku (RNDr. Martin Zápotocký, PhD., Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.)


Další informace: Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc., sykova@biomed.cas.cz, tel.: +420 241 062 204


Připravily: Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR a Odbor popularizace vědy a marketingu SSČ AV ČR

 

Zdroj: Tisková zpráva AV ČR