Existence těchto rozdílů a jejich šíře je předmětem mnoha debat. Autoři nové studie vypracované pod vedením Marco Del Giudice z italské Turínské university popisují novou metodu měření a analýzy osobnostních rozdílů, která je podle jejich názoru přesnější než dříve používané metody.

Badatelé použili data z osobnostních testů více než 10.000 osob (obě pohlaví byla zastoupena přibližně stejně). Test obsahoval škálu 15 osobnostních typů, včetně rysů jako vřelost, citlivost nebo perfekcionismus. Při posuzování celkových profilů mužů a žen, které braly v úvahu více osobnostních rysů, byly zřejmé velké rozdíly. Tyto rozdíly však byly mnohem méně výrazné, když byly jednotlivé rysy posuzovány zvlášť.

Studie také naznačuje, že předchozí metody měření výše uvedených rozdílů byly neadekvátní: soustředily se vždy na jeden osobnostní rys a nebraly v úvahu chybu měření.

Autoři studie tedy došli k názoru, že skutečná šíře rozdílů mezi oběma pohlavími je výrazně podceňována.

 

4. ledna 2012

Zdroj: Science Daily

Přeložila: Veronika Součková

 

(Zdroj obr.: Wikimedia Commons)