Večer od západního obzoru najdeme Merkur, Venuši, Jupiter a Mars. V pozdějších hodinách, po západu Merkuru, na východním obzoru přibude Saturn. Všechny planety můžeme pozorovat i bez dalekohledu, zejména Jupiter s Venuší pro jejich velkou jasnost nepřehlédneme. Celou scenérii doplní Měsíc a též malými dalekohledy pozorovatelná kometa. Podobně neobvyklou přehlídku znovu zažijeme v roce 2015, či za lepších podmínek až v roce 2036.

Tisková zpráva České astronomické společnosti a Astronomického ústavu AV ČR zde.

Zdroj: Akademie věd AV ČR

 

(Zdroj obr.: Wikimedia Commons, autor NASA)