Ze zpracovaných dotazníků vyplývají zajímavá fakta: láhev s alkoholem není pro žáky ZŠ žádná neznámá – až polovina z nich se opije ve 13 letech. Zapalovačem škrtají častěji děvčata, kluci zase bojují se zubním kartáčkem a nadváhou. Více než polovina patnáctiletých se ráno neobtěžuje se snídaní. Pokud se mladí „vyhecují“ k pohybu, rozhodně netouží po vítězství.

Autoři průzkumu zmapovali širokou škálu témat: vedle základních sociodemografických ukazatelů to jsou specifické oblasti chování, které mají významný vztah k tělesnému a duševním zdraví dětí a mládeže: kouření, užívání alkoholu, zdravotní a psychosomatické obtíže, užívání léků, výživa a stravovací zvyklosti, pohybové a volnočasové aktivity, rodina a úrazy. Výzkumu se zúčastnilo 94 škol ve všech krajích ČR. Dotazníky vyplnilo 5 686 respondentů – dětí mezi 11 a 15ti lety.

Hlavním smyslem studie je dlouhodobě poskytovat vědecky podložená data pro politické rozhodování v oblasti životního stylu a zdraví například pro ministerstva zdravotnictví a školství, ale i širší odbornou veřejnost a odborníky v praxi. Řada dat přitom nevyznívá pro české školáky a jejich zdraví příliš příznivě. Děti se s rostoucím věkem stále méně pohybují, přestávají sportovat a tráví stále více času u televize a počítače. Také klesá konzumace zeleniny a ovoce, nárůst naopak pozorujeme u nezdravých potravin. Důsledky takového chování můžeme pozorovat již dnes. Česká republika je jednou ze zemí se značně vysokým výskytem nadváhy a obezity,“ uvedl Mgr. Michal Kalman, hlavní řešitel studie za ČR.

 „Věříme, že se publikace stane cenným zdrojem poznatků a inspirace pro práci odborníků v oblasti prevence rizikového chování a podpory zdraví dětí a mládeže v České republice. Výhodou knihy je, že je určena k bezplatnému šíření na internetu, odborné veřejnosti i studentům. V nejbližších týdnech bude dále vydána Mezinárodní zpráva HBSC poskytující srovnání 42 zemí světa,“ dodal spoluautor Mgr. Zdeněk Hamřík, vedoucí Katedry rekreologie FTK UP.

Autoři publikace vystoupí v úterý 28. února 2012 v Jednacím sále Valdštejnského paláce v Praze: Mgr. Zdeněk Hamřík promluví o pohybové aktivitě a životním stylu českých školáků; Mgr. Michal Kalman o přístupech a strategiích podpory pohybové aktivity v zahraničí. ...

... ... ...

Zdroj a pokračování textu: Žurnál UP online

 

(Zdroj obr.: Wikipedie)