Účastníci konference, která je otevřená všem zájemcům nejen z odborné veřejnosti a je bezplatná, se dozvědí nové informace o postupu budování e-infrastruktury pro vědu, výzkum a inovace v naší republice, o jejích službách a možnostech využití a také o vybraných spolupracujících projektech celonárodního významu.

Účel velké infrastruktury a její služby

Velká infrastruktura CESNET představuje základní informační a komunikační prostředí pro vědu, výzkum a inovace (VaVaI) v ČR a prostředek k přístupu do zahraničních e-infrastruktur. Komplexní e-infrastruktura v sobě zahrnuje vysoce propustnou národní komunikační infrastrukturu (což jinými slovy znamená síťovou infrastrukturu o značné přenosové kapacitě, tj. šířce pásma, a nízké latenci), národní gridovou infrastrukturu (NGI) a vznikající infrastrukturu datových úložišť, které jsou doplněné o nástroje a služby řízení přístupu ke zdrojům e infrastruktury, nástroje pro zajištění bezpečnosti komunikace a ochrany dat a nástroje pro efektivní spolupráci distribuovaných uživatelů a týmů. Uživateli VI CESNET jsou především výzkumné organizace, výzkumné týmy i individuální uživatelé zabývající se výzkumem a vývojem.

Na vlastní konferenci po přivítání ředitelem sdružení CESNET Janem Gruntorádem a informaci o koordinační roli sdružení v rámci velkých ICT infrastruktur bude následovat úvodní seznámení s celým rozsáhlým projektem Velká infrastruktura CESNET - národní komplexní e-infrastruktura pro VaVaI, které zprostředkuje projektový vedoucí a náměstek ředitele sdružení Helmut Sverenyák.

Dále konference nabídne 12 půlhodinových přednášek, v nichž budou představeny služby CESNET, jejich struktura a koncepce, a samozřejmě základní optická komunikační infrastruktura, po níž jsou tyto služby poskytovány. Zájemci se seznámí s novými typy síťových služeb pro výzkumnou sféru včetně multimediální podpory vzdálené spolupráce prostřednictvím videokonferencí a specializovaných přenosů ve vysokém rozlišení (3D HD, 4K ad.) a také s pilotním provozem unikátní služby velkokapacitního datového úložiště v Plzni s celkovou počáteční kapacitou 3,8 PB nabízenou na souborové i blokové úrovni i pomocí nadstavbových služeb (např. FileSender). Ze specifických využití i nabídky služeb VI se představí např. vzdálený přístup k 3D modelům pro výzkum a vývoj, molekulární a funkční zobrazování v neurologii, či síťové časové služby. Nedílnou součástí VI je také Národní Gridová Infrastruktura (NGI), oficiálně uznávaná česká součást Evropské Gridové Infrastruktury (EGI), za jejíž provoz a rozvoj zodpovídá brněnské MetaCentrum (více též v článku Grid computing a brněnské MetaCentrum).

E-infrastruktura se neobejde bez pečlivého zabezpečení, o nějž se stará bezpečnostní tým CESNET-CERTS, který řeší bezpečnostní incidenty dotýkající se sítě CESNET2 a pro její uživatele představuje záchytný bod, kam mohou zjištěný bezpečnostní incident ohlásit. Správcům sítí nabízí služby sledování provozu sítě a stavu síťové infrastruktury, účast v Pracovní skupině CESNET CSIRT a školení zaměřená na bezpečnostní aspekty provozu sítí a služeb.

Související projekty

Ze souvisejících velkých projektů se představí CERIT SC a IT4Innovations.

Centrum vzdělávání, výzkumu a inovací pro ICT - CERIT - připravuje a integruje projekty, které společně vytvářejí koncept pro podporu výzkumu a inovací v ICT pro mezioborovou partnerskou spolupráci s dalšími centry VaV. Cílem projektu je vytvoření nabídky výpočetních a datových kapacit dostupných prioritně v reálném čase, reagujících okamžitě na rychle se měnící požadavky uživatelů. Rozvíjeným směrem je podpora aplikací s výraznými nároky na objem ukládaných dat nebo jejich efektivní zpracování. CERIT-SC (Scientific Cloud) se věnuje dalšímu vývoji v oblasti gridového a cloud middleware, virtualizace a plánování rozsáhlých distribuovaných systémů.

Centrum excelence IT4Innovations má za cíl vybudovat výzkumné kapacity potřebné k realizaci excelentního výzkumu v oblasti supercomputing a informačních technologií. Do roku 2015 má být dokončeno kompetenční centrum v oblasti řešení výpočetně náročných úloh, které se má stát koordinátorem a tvůrcem aktivit zaměřených na rozvoj a využití superpočítání v ČR v souladu s iniciativami a podporou EU v této oblasti. Projekt byl proto zařazen mezi velké výzkumné infrastruktury ČR jako nedílná část její e-infrastrukury a přistoupením do iniciativy PRACE se stal i součástí celoevropské infrastruktury HPC (High Performance Computing).

Registrace na konferenci konanou ve středu 11. dubna 2012 (9.00-17.15) v moderních prostorách Národní technické knihovny v Praze 6, Technická 6: http://www.cesnet.cz/form/seminreg.html