Je studována adheze, růst, diferenciace, potenciální poškození a potenciální imunitní aktivace buněk na těchto materiálech. Umělé materiály jsou využívány i jako nosiče buněk pro tkáňové inženýrství. Zároveň se skupina zabývá i inovací současně užívaných kostních, kloubních a cévních náhrad (více zde).

Zdroj: Fyziologický ústav AV ČR