Mimořádný význam těchto oslav podtrhuje skutečnost, že záštitu nad nimi převzali prezident ČR prof. Ing. Václav Klaus, CSc., předseda vlády ČR RNDr. Petr Nečas, předseda AV ČR prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c., rektor Univerzity Karlovy prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., rektor ČVUT prof. Ing. Václav Havlíček, CSc., ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Josef Dobeš a primátor hlavního města Prahy doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.

 

Doprovodný program oslav:

28. března 2012

14.00-15.30 Procházka Prahou matematickou, fyzikální a astronomickou (sraz ve dvoraně před Karolinem)

14.00-16.00 Panelová diskuse na téma „Maturitní zkouška - historie, současnost" (Modrá posluchárna Karolina)

S odbornými příspěvky zde vystoupí:

RNDr. Dag Hrubý, místopředseda JČMF a moderátor diskuse: Historie maturitní zkoušky

RNDr. Eva Řídká, CSc., CERMAT: Zkušenosti z první maturitní zkoušky

Mgr. Václav Klaus, ředitel Gymnázia PORG: Budoucnost maturitní zkoušky

RNDr. Josef Kubát, předseda JČMF: Všeobecné vzdělání a maturitní zkouška

18.00-19.30 Koncert k 150. výročí založení JČMF (Betlémská kaple v Praze, účinkují: Komorní orchestr a Symfonický orchestr Gymnázia Jana Nerudy a dívčí komorní pěvecký soubor BUBUREZA)

 29. března 2012

17.00-20.00 Seminář „Matematika, fyzika a medicína" (cyklus čtyř přednášek ve Faustově domě v Praze)

 

„Kromě uvedených akcí plánujeme celou řadu dalších popularizačních přednášek v Praze a v dalších městech v průběhu roku. Například v úterý 3. dubna bude od 14.30 hodin v budově MFF UK na Malostranském náměstí v Praze přednášet prof. Belo Riečan na téma Matematika a hudba, doplňuje návazný program oslav člen Akademické rady AV ČR a zástupce ředitele Matematického ústavu AV ČR RNDr. Jiří Rákosník, CSc.

JČMF úzce spolupracuje s příslušnými zahraničními společnostmi a reprezentuje Českou republiku v odborných nevládních organizacích jako Mezinárodní matematická unie, Evropská matematická společnost, Americká matematická společnost, Evropská fyzikální společnost apod. V současné době má více než 2000 individuálních členů, kolektivními členy se stalo asi 110 gymnázií a deset vysokých škol a vědeckých institucí. Pobočky, komise a odborné skupiny Jednoty pořádají též konference, semináře, přednášky pro odbornou i laickou veřejnost. JČMF je odborným garantem Matematické a Fyzikální olympiády a organizuje řadu soutěží pro žáky a studenty všech typů škol. Více informací naleznete na http://www.jcmf.cz.

Zdroj: Tisková zpráva AV ČR