Do stipendijního programu se v letošním roce přihlásilo celkem 44 kandidátek. Ze všech přihlášených vybrala odborná porota do druhého kola 10 finalistek, které před ní osobně prezentovaly poznatky a cíle své výzkumné činnosti. Nejlepší projekty vybírala osmičlenná odborná porota složená z představitelů Akademie věd České republiky v čele s předsedkyní prof. RNDr. Helenou Illnerovou, DrSc. V porotě byli také zástupci České komise pro UNESCO a generální ředitel společnosti L´Oréal pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko, Laurent Boukobza.

„Počet oceněných žen během všech ročníků letos stoupl již na 18 a jsem velmi ráda, že mohu říct, že každým rokem se laťka úrovně přihlášených vědeckých prací posouvá výš. Stipendium v celkové hodnotě 750 000 Kč si tak i letos rozdělí špičky ve svém oboru, které mohou naše vědecká pracoviště nabídnout. Stranou však nesmí zůstat ani ženy, jejichž práce nejsou mezi oceněnými, i jejich přínos pro vědeckou práci v českém prostředí je klíčový." dodává k letošní účasti prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc.

 

Laureátky Stipendia L´Oréal Pro ženy ve vědě 2012

RNDr. Zuzana Kratinová, Ph.D., pracuje v geofyzikálním ústavu AV ČR

Do programu se přihlásila s projektem zaměřeným na studium strukturního záznamu magmatických hornin. Ke svému projektu Zuzana říká: „Pyroklastické toky, jsou specifické svou vysokou teplotou, rychlostí a patří mezi nejnebezpečnější z vulkanických oblastí. Smyslem projektu je vyzkoumat jak horniny tekly a jak se deformovaly, což napomůže k pochopení katastrofických kolapsů těchto toků."

Mgr. Natália Martínková, Ph.D., z Ústavu biologie obratlovců AV ČR

Druhá oceněná se do programu přihlásila s projektem, který zkoumá syndrom bílého nosu u zimujících netopýrů. Ke svému projektu Natália povídá: „Syndrom bílého nosu, je infekční onemocnění, kvůli kterému masivně umírají netopýři v Severní Americe. Cílem projektu je zjistit jaké geny umožňují netopýrům v Evropě s tímto onemocněním přežívat. Chceme pomoci najít populaci, která by byla vhodná k znovu osazení oblastí v Severní Americe, kde netopýři již zcela vymizeli."

RNDr. Karolína Pecková Ph.D., působí na katedře analytické chemie PřF UK Praha

Třetí z oceněných vědkyň získala stipendium za projekt, který je zaměřen na využití elektrochemických metod pro charakterizaci a aplikace supramolekulárních systémů na bázi žlučových kyselin. O svém projektu Karolína říká: „Na principu molekulárního rozpoznávání lze tyto supramolekuly použít pro detekci organických analytů v oblasti medicíny, farmacie s využitím senzorů na bázi vybraných elektrod."

„Společnost L´Oréal oceňuje ženy, které mají ambice ukázat své znalosti a dovednosti i za hranicemi svých ústavů. Tyto ženy se zároveň pouští do boje s vědeckým bádáním, s něčím co má odvážný začátek, nepředvídatelný průběh a nejistý konec. Potřebují k tomu nejen odvahu, vytrvalost, ale také důvěru, podporu a uznání. Věříme, že právě naše stipendium je také vyjádřením podpory a uznání těmto odvážným ženám. V České republice ho letos udílíme již po šesté a jsme na to patřičně hrdí," uzavírá Markéta Dvořáčková, ředitelka komunikace společnosti L´Oréal.

Více informací najdete na www.prozenyvevede.cz.

 

Zdroj: Tisková zpráva projektu L´Oréal Pro ženy ve vědě