... Každý z životopisů poskytuje čtenáři důkladné informace o tom, jak tento vládce ovlivnil podobu římského císařství a jeho vývoj. V jednotlivých kapitolách se dozvídáme, jaké bylo rodinné zázemí císařů, okolnosti jejich nástupu k vládě, které vlivné osobnosti se vyskytovaly v jejich okruhu, a v neposlední řadě, jak sami císařové řesili otázku nástupnictví. Kniha je vhodnou studijní příručkou nejen pro čtenáře dosud neobeznámené s tématem, ale i pro ty, kdo již dějiny římské říše v hrubých obrysech znají, a v jednotlivostech má co říci i odborníkům. ...

Z obálky knihy.