Konferenci zahájil v zastoupení rektora, které měl neodkladné povinnosti jako předseda České konference rektorů, prorektor prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. Ve své úvodní řeči se jako psycholog zamýšlel nad tím, jak ovlivňuje chování člověka pocit odpovědnosti.

Na jeho slova navázala zdravicí předsedkyně Nejvyššího soudu JUDr. Iva Brožová, jež jako spoluorganizátorka poděkovala všem přítomným, mezi nimiž byli i předseda Ústavního soudu JUDr. Pavel Rychetský, předseda Nejvyššího správního soudu JUDr. Josef Baxa nebo nejvyšší státní zástupce JUDr. Pavel Zeman. „Vítám vás všechny, kteří jste přišli a současně dali najevo, že vám není lhostejný osud naší společnosti. Přítomnost vás všech vítám jako dobrou zprávu pro všechny,“ usmívala se Brožová.

Předsedkyně Nejvyššího soudu se ve svém příspěvku zamýšlela nad otázkami rozdílu právní a morální odpovědnosti a poukazovala na vyprázdněnost dnešní společnosti, která vychází jen z uctívání peněz a spotřebitelské orientace. Pozvednutí společnosti by měly podle Brožové zajistit současné elity. „Řešení lze hledat u těch jednotlivců, kteří žijí ve smyslu svobody a demokracie a kteří podávají elitní výkony,“ zdůraznila Brožová s tím, že právě tato elita by měla zakládat nové politické strany, aby se současná společnost povznesla a zbavila zkorumpovaných stranických „aparátčíků“.

Děkan Gerloch, který v odpolední sekci vystoupil v panelu s příspěvkem na téma relace právní, politické a morální odpovědnosti, přivítal mezi posluchači a panelisty významné osobnosti nejen s právní aprobací. „Je důležité zdůraznit, že se nejedná jen o shromáždění představitelů právní praxe, ale že jde také o dialog mezioborový, dialog, který se netýká jenom právní vědy, ale jde i o otázky odpovědnosti v širším společenském kontextu,“ podotkl.

Na celodenní konferenci vystoupili vedle řady právníků včetně senátora Petra Pitharta také filozofové Václav Bělohradský a Jan Sokol, nebo biskup Václav Malý.

Zdroj textu a obrázku: i-Forum