Letní kurz i odborné stáže jsou určeny pro talentované studenty středních škol se zájmem o humanitní vědy.

Kurz „Léto s FF UK" se bude konat od 27. do 30. 8. 2012. V rámci kurzu se účastníci seznámí se základy vědecké práce v humanitních oborech, poučí se o metodologii vědy, zjistí, jak efektivně studovat, jak pracovat s odbornými informačními zdroji a literaturou, jak psát a prezentovat vědecké práce či jak probíhá hodnocení vědy v České republice. 

Studentské odborné stáže „24 hodin s FF UK" budou probíhat v období od 3. 9. do 4. 12. 2012 na vybraných katedrách a ústavech Filozofické fakulty UK. Přesná doba konání stáže bude záležet na domluvě studenta se školitelem daného oboru. V rámci stáže se učastníci seznámí s prostředím fakulty, vyzkouší si roli vysokoškolského studenta, setkají se s vědeckými osobnostmi oboru a pod vedením odborného školitele se zapojí do vědecko-výzkumné činnosti preferované katedry či ústavu. 

Podmínkou účasti na obou akcích je statut studenta střední školy i ve školním roce 2012/2013. Uzávěrka přihlášek je 30. 6. 2012.

Přihlášky a další podrobnější informace a podmínky akcí jsou uvedeny na webových stránkách uchazec.ff.cuni.cz.

Kontakt: Petra Zia Sluková - Koordinátorka vnějších vztahů FF UK (email: petra.slukova@ff.cuni.cz, tel: 221 619 82)

 

Zdroj: Filozofická fakulta FF UK