Esej Perfektnost techniky Friedricha Georga Jüngera vyvolal svou kritikou techniky ze všech autorových úvahových prací snad největší zájem a diskusi. Jeho první verze vznikla již v roce 1339, řádně vydáno a distribuováno však toto dílo bylo až po válce, v roce 1946. V dalších vydáních bylo doplněno o dodateck Světové války a o původně samostatný text Stroj a vlastnictví, který byl k Perfektnosti techniky připojen jako její druhá kniha. Jünger ve svém textu popisuje moderní svět jako stroj a moderního člověka jako automat. Již ve své době s obavami sleduje, jak moderní technika pustošivě proniká do krajiny, otravuje vzduch i vodu, poškozuje lesy i zvířata. Tímto svým důrazem předjímá budoucí situaci nevyhnutelné ochrany přírody před invazí ryze technologicky orientované racionality a diskuse v rámci ekologického myšlení.