Autor líčí dětství a gymnaziální léta Čeňka Strouhala, jeho studia na filozofické fakultě pražské Karlo-Ferdinandovy univerzity, i působení na pražské hvězdárně v Klementinu. Pro jeho odborné směřování byl významný sedmiletý pobyt v německém Würzburgu, kde jako asistent profesora Kohlrausche našel cestu k experimentální fyzice. Po rozdělení pražské univerity v roce 1882 se Strouhal stal nejmladším členem profesorského sboru české filozofické fakulty a ředitelem fyzikálního ústavu. Uplatnil se jako vynikající a oblíbený pedagog, autor vysokoškolských učebnic, ale i jako zdatný diplomat a organizátor. Strouhal se neváhal angažovat i politicky, nejvýrazněji podporou v případu prof. Masaryka, vyšetřovaného kárnou komisí akademického senátu fakulty. Vznik Československé republiky zastihl Strouhala již jako stárnoucího a chronicky nemocného pedagoga. V roce 1921 byl penzionován, ale odpočinku dlouho neužil: zemřel necelý rok poté.

- Z obálky knihy.