Vědci z univerzity v Oxfordu a Cambridge ve spolupráci s pracovníky Memorial University of Newfoundland hledali důkazy života pocházejícího z tajemného ediakaranského období (doba před 635-542 milióny let), ve kterém se na Zemi objevila první „zvířata", tj. složité mnohobuněčné organismy.

Členové týmu našli přes sto zkamenělin, které jsou považovány za „miminka" rangeomorfů, zvláštních vějířovitých organismů, které na Zemi žily před 580 až 550 milióny lety a které na první pohled připomínají dnešní mořské pérovníky. Při bližším zkoumání však zjistíme, že rangeomorfy nejsou podobné žádnému tvorovi, který dnes na zeměkouli žije. Tato „školka" miminek rangeomorfů byla nalezena v ekologické rezervaci Mistaken Point na kanadském ostrově New Foundland.

Zprávu o tomto výzkumu přináší červencové vydání časopisu Journal of the Geological Society.

Zkamenělé zbytky rangeomorfů jsou kapraďovité útvary, které není snadné přesně klasifikovat - patří mezi rostliny, nebo živočichy? Rangeomorfy žily v hlubinách oceánu, kde nebylo světlo, a proto nejsou považovány za rostliny, je však možné, že bychom u nich nenašli ani všechny rysy, kterými se vyznačují živočichové. Je záhadou, proč tyto organismy s vějířovitými tělesnými schránkami, které jim zřejmě pomáhaly získávat kyslík nebo potravu, vyhynuly ještě před dobou kambria (tj. před 542 - 488 milióny let).

„Všechna zkamenělá ´miminka´, která jsme našli, jsou menší než tři centimetry. Často měří dokonce jen šest milimetrů, tj. mnohem méně než jejich ´rodičovské´ útvary, které nacházíme v sousedství a které dosahují až dvoumetrové délky," uvedl profesor Martin Brasier z Department of Earth Sciences oxfordské univerzity, jeden z autorů zprávy. „Tento nový objev pochází ze dna fosilních vrstev, tj. z nejstarších geologických vrstev obsahujících ´živočišné´ zkameněliny."

„Máme za to, že před přibližně 579 milióny let byla tato podvodní ´školka´ ediakaranských vějířovitých organismů zasypána sopečným popelem po výbuchu sopky na nedalekém ostrově, podobně jako o mnoho miliónů let později Pompeje, a tak byla zakonzervována pro budoucí generace."

Dr. Alexander Liu z Department of Earth Science cambridgské univerzity, spoluautor této zprávy, uvedl: „Mladé formy těchto organismů se zachovaly ve výborném stavu a jsou mezi nimi druhy, které se v kamenných vrstvách z tohoto období nikdy předtím nenašly. Tím se rozšiřuje dosud známá taxonomická pestrost nalezišť ranných ediakaranských zkamenělin. Tento objev ukazuje na pozoruhodnou různost forem zkamenělých rangeomorfů už v nejrannějším stádiu jejich evoluční historie."

Tento nález posiluje názor, že život na Zemi se asi před 580 milióny let začal mohutně rozvíjet a přinesl nástup těchto vějířovitých forem, z nichž některé v lepších časech dorostly až dvoumetrových rozměrů.

Profesor Brasier říká: „Nyní se snažíme proniknout ještě hlouběji do historie, abychom zjistili, kdy přesně se tyto tajemné organismy objevily poprvé, a abychom lépe porozuměli procesům, které vedly k jejich diverzifikaci a ´ediakaranské explozi´, jejímž odrazem mohla být hojnost nových životních forem, se kterou se setkáváme v kambrijském období."

 

9. července 2012

Zdroj: Science Daily

Přeložila: Veronika Součková

 

(Zdroj obr.: Wikimedia Commons)