Průvodce informacemi o vědě a výzkumu
AktualityOdkazyČlánkyUdálostiKnihyZ médiíDatabáze odborníkůHodnocení vědy
Hledej
Hledá v rámci
sekce: Knihy
Noční motýli III.

Motýli a housenky střední Evropy

Noční motýli III. - píďalkovití
  • Jan Macek, Josef Procházka, Ladislav Traxler

Publikace je třetím svazkem plánované čtyřdílné edice atlasu housenek a motýlů střední Evropy. Podobně jako u dvou předchozích, již vydaných dílů je cílem tohoto třetího podat ucelený přehled o všech druzích z dané čeledi, v tomto případě píďalkovitých, zjištěných nebo přepokládaných ve středoevropském prostoru. V textové části je u každého druhu uvedena krátká charakteristika, u vzájemně si podobných druhů diferenciální diagnóza jak dospělců, tak jejich vývojových stadií – housenek, dále rozšíření, bionomie, u larev základní biologické charakteristiky (fenofáze, živné rostliny, eventuálně poznámky k chovu v zajetí). Rozšíření u většiny druhů je doplněno ilustračními mapkami. Obrazová část je tvořena tabulemi s vyobrazením dospělců všech druhů a u více než poloviny druhů i housenek.

 

Píďalkovití jsou asi v 35 000 druzích rozšířeni po celém světě, od polárních oblastí až po tropy, od nížin až po nejvyšší hory, z toho v Evropě se vyskytuje přes 1000 druhů, ve střední Evropě asi 510 druhů. Nejvíce druhů se vyskytuje v lesnatých oblastech, v suchých stepích a na pouštích žije jen málo druhů. Většina druhů má noční aktivitu, jsou však známy i denní druhy, létající, podobně jako denní motýli, za slunečního svitu. Zejména v tropických oblastech se vyskytuje celá řada skvostně zbarvených druhů, které si svým vzhledem a pestrostí zbarvení nijak nezadají s denními motýly. V chladnějších oblastech je vzhled píďalek podstatně skromnější, převažují druhy nenápadných barev a většinou menších rozměrů, což značně ubralo z jejich atraktivity, a proto tato čeleď ve srovnání s ostatními, daleko atraktivnějšími skupinami tzv. velkých motýlů stojí mezi "motýláři" na okraji zájmu. Je to škoda, protože i mezi píďalkami nalezneme druhy s velmi zajímavým způsobem života, zejména jejich housenek, u kterých můžeme pozorovat celou řadu adaptačních strategií pro přežití. Na Havajských ostrovech se dokonce vyskytují dravé housenky, které po způsobu kudlanek chytají různý drobný hmyz, především octomilky. Účelem této knihy je kromě podání vyčerpávajícího přehledu všech druhů píďalkovitých ve středoevropském prostoru seznámit čtenáře se způsobem života jednotlivých druhů nejen na základě shrnutí dostupných literárních údajů, ale také na základě vlastních zkušeností autorů.

- Z obálky knihy.

Macek, Jan
   Motýli a housenky střední Evropy. Noční motýli III. - píďalkovití / Jan Macek, Josef Procházka, Ladislav Traxler. - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2012. - 424 s. - (Atlasy)
ISBN 978-80-200-2009-3

Vychází v edici Atlasy a Průvodce.

Ukázka z knihy

application/pdf Noční motýli III. (2 986 kB)

Knihu nakladatelství Academia, které se zaměřuje na vydávání publikací ze všech vědních oborů, si můžete zakoupit i na stránkách jejich internetového knihkupectví. Academia vydává původní vědecké monografie a práce českých vědců, díla klasiků vědy, překlady zahraničních autorů, populárně naučnou literaturu, literaturu faktu, encyklopedie, slovníky, jazykové učebnice, příručky a vysokoškolské učebnice, ale také kvalitní českou i překladovou beletrii.