V souvislosti s těmito otravami se hovoří o možnosti nasazení nového léku, fomepizolu, který by mohl podstatným způsobem zlepšit prognózu otrav tímto alkoholem. Pojďme se podívat, co je to fomepizol a jak funguje jako antidotum při otravách některými alkoholy (McMahon et al., 2009).

Lék není tak docela nový, ale u nás není dosud registrován. Lze ho použít samostatně nebo v kombinaci s hemodialýzou u otrav methanolem nebo ethylenglykolem (Montjoy et al., 2010), tedy v těch případech, kdy se na vzniku toxické látky v organismu podílí enzym alkoholdehydrogenáza. Fomepizol je mnohem účinnějším antidoptem než doporučovaný ethylalkohol (ethanol) (Lepik et al., 2011). Jeho většímu rozšíření brání vysoká cena.

Fomepizol čili 4-methylpyrazol je kompetitivním inhibitorem alkoholdehydrogenázy. Tím, že inhibuje tento jaterní enzym, blokuje přeměnu methanolu na formaldehyd, který je nebezpečnějším jedem než samotný methanol a brání také vzniku dalšího nebezpečného metabolitu – kyseliny mravenčí. Ta vzniká z formaldehydu účinkem jiného jarterního enzymu – aldehyddehydrogenázy (Hantson et al., 2005). Kyselina mravenčí je hlavním toxickým metabolitem methanolu a podílí se jak na poškození zraku (Essama Bia et al., 2002), tak na vzniku metabolické acidózy. To je stav, kdy dojde k prudké změně pH vnitřního prostředí a těžkému metabolickému rozvratu. Metabolický rozvrat je hlavní příčinou smrti lidí intoxikovaných methanolem (Cheungpasitporn et al., 2012).

Přestože otravy methanolem jsou poměrně časté (Široký, 2006), hromadnou intoxikace methanolem v rozsahu, jaký je v současné době v ČR, nezaznamenala v poslední době žádná země. Větší problémy s tímto jedem měli nedávno pouze turisté v Indonesii (Koehrer et al., 2011; Gee a Martin, 2012).

Literatura
- Essama Mbia JJ, Guérit JM, Haufroid V, Hantson P. Fomepizole therapy for reversal of visual impairment after methanol poisoning: a  case documented by visual evoked potentials investigation. Am J Ophthalmol. 2002; 134(6): 914-916.
- Gee P, Martin E.Toxic cocktail: Methanol poisoning in a tourist to Indonesia. Emerg Med Australas. 2012; 24(4): 451-453.Hantson P, Haufroid V, Wallemacq P. Formate kinetics in methanol poisoning. Hum Exp Toxicol. 2005; 24(2): 55-59.
- Cheungpasitporn W, Jirajariyavej T, Kangwanpornsiri A. Role of sodium bicarbonate in the treatment of methanol-induced acidosis. Am J Med. 2012; 125(6): e15.

- Koehrer P, Creuzot-Garcher C, Bron AM. Methanol poisoning: two case studies of blindness in Indonesia.Int Ophthalmol. 2011; 31(6): 517-524.
- Lepik KJ, Sobolev BG, Levy AR, Purssell RA, Dewitt CR, Erhardt GD, Baker JL, Kennedy JR, Daws DE. Medication errors associated with the use of ethanol and fomepizole as antidotes  for methanol and ethylene glycol poisoning. Clin Toxicol (Phila). 2011; 49(5): 391-401.
- McMahon DM, Winstead S, Weant KA. Toxic alcohol ingestions: focus on ethylene glycol and methanol. Adv Emerg Nurs J. 2009; 31(3): 206-213.
- Montjoy CA, Rahman A, Teba L. Ethylene glycol and methanol poisonings: case series and review. W V Med J. 2010; 106(6): 17-23.
Široký M. Otrava methanolem. Prevence úrazů, otrav a násilí. 2006; 2(1): 141-143. http://casopis-zsfju.zsf.jcu.cz/prevence-urazu-otrav-a-nasili/administrace/clankyfile/20120505111535351684.pdf

Zdroj textu a obrázku: Toxicology