Kdo by byl řekl, že o nejzákladnější součástce života ještě něco nevíme... Kupodivu toho o vodě nevíme hodně, od minulého pátku jsme však zase o střípek moudřejší. V prominentním časopise Science totiž vyšel článek vědců z Göttingenu, pod nímž je podepsán i Petr Slavíček z pražské Vysoké školy chemicko-technologické (VŠCHT). Výzkumný tým zjistil, kolik molekul je zapotřebí k vytvoření krystalku ledu. Zjištění, že ledový nanokrystal musí mít alespoň 275 molekul vody, aby nabral „tvar", je důležité i pro pochopení dějů v atmosféře.

„Šance, že se dostanete do časopisu, jako je Science, je věcí tak trochu náhody. Musíte mít projekt, který oslovuje širší skupinu vědců. A voda zrovna docela dost lidí zajímá. Přestože ji všichni zkoumají, víme o ní hrozně málo. Je v mnoha ohledech jiná než ostatní kapaliny, a důležitá je přitom skoro všude - počínaje planetární vědou a kosmickým výzkumem, přes atmosférickou fyziku, fyziologii, geochemii až po průmysl," řekl ČESKÉ POZICI Petr Slavíček (36), jenž má na kontě přes sedmdesát článků, včetně publikací ve vysoko-impaktovaných časopisech jako Journal of the American Chemical Society či Angewandte Chemie.

Fyzikálně-chemický teoretik se spojil s experimentátory Thomasem Zeuchem z Univerzity Göttingen a Udo Buckem z Ústavu Maxe Plancka pro dynamiku a samoorganizaci a přesně identifikovali strukturu ledu v nanokrystalech: z náhodně nahloučených molekul se ledový krystal začne vytvářet od shluků přibližně 250 molekul H2O; při počtu 475 molekul je prakticky hotov.

„Vzniká jakési krystalické jádro, které je čím dál větší, ale stále má ,tající‘ povrch. Chemické reakce v atmosféře se nejspíše budou odehrávat právě na tomto tajícím povrchu. Je to vlastně fázový přechod, který ale není skokový, jak jsme u ledu zvyklí,“ vypráví docent Slavíček. Číslo 275 je překvapivé. „Z některých simulací vyplývalo, že by to tak mělo být, ale někteří vědci, kteří se zabývají homogenní nukleací, odhadovali, že to bude spíš přes tisícovku. My jsme nyní schopni říci, jaká je situace s rozlišením jediné vody, což nikdo předtím nezměřil,“ vysvětluje Slavíček. ...

... ... ...

Zdroj textu a pokračování: Česká pozice.cz

 

(Zdroj obr.: Wikimedia Commons)