Měření emisí budou provedena za reálného provozu pomocí unikátní mobilní měřící a vzorkovací techniky Technické university v Liberci, která se též na celém projektu též podílí. Cílem bude zjistit vliv hustoty dopravy a provozního režimu kamionů na motorové emise a jejich toxicitu. Lze předpokládat, že při vysoké hustotě provozu na Spořilově v dopravních špičkách, a tedy nepravidelném popojíždění kamionů malou rychlostí, je účinnost katalyzátorů snižujících emise nedostatečná a proto množství emisí a jejich možné dopady na zdraví místních obyvatel se výrazně zvyšují. Proto může porovnání emisí při různé hustotě dopravy v inkriminované lokalitě pomoci kvalifikovanému rozhodování o regulačních opatřeních v dané oblasti, ale i jinde, kde lze vzhledem ke zvýšené hustotě dopravy očekávat podobné problémy. První výsledky této studie Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v.v.i., který řídí prof. MUDr. Eva Syková, DrSc., by měly být k dispozici koncem roku 2012 a na základě jejich zhodnocení budou navržena další měření na Pražském okruhu.

Více informací o projektu MEDETOX na www.medetox.cz a Ing. Jan Topinka, DrSc. , ÚEM AV ČR, v.v.i., www.iem.cas.cz

Zdroj: Tisková zpráva ÚEM AV ČR

 

(Zdroj obr.: Wikimedia Commons)