Profesor Josef Syka, vedoucí Oddělení neurofyziologie sluchu Ústavu experimentální medicíny Akademie věd, zde spoluorganizoval s profesorem Robertem Frisinou z americké Tampy symposium o změnách sluchu v souvislosti se stárnutím a přednesl v rámci symposia přednášku na toto téma, ve které shrnul výsledky jím vedené laboratoře dosažené v posledních letech.  (http://www.sfn.org/am2012/pdf/final_program/ns2012_symposia.pdf ) . Uspořádání symposia na vrcholné konferenci v New Orleansu bylo tak již v pořadí druhým případem, kdy se práce týmu vedeného profesorem Sykou objevily na vrcholném mezinárodním fóru; v loňském roce bylo symposium o stárnutí sluchu, které navrhl a společně řídil s profesorem Frisinou, vybráno jako významné téma na mezinárodní konferenci Asociace pro výzkum v otolaryngologii v americkém Baltimoru.

V souvislosti se stále se prodlužujícím věkem obyvatel vyspělých zemí začíná nabývat problém ztráty sluchu s věkem závažných rozměrů. Přitom proces postupné ztráty sluchu začíná nenápadně již ve 25 letech věku a neúprosně postupuje dál. K jeho zrychlení přispívá pobyt v hlučném prostředí a vliv některých ototoxických léků. Vzhledem k relativně krátkému trvání života poskytují pokusná zvířata (myši, laboratorní potkani) vhodný model ke studiu stárnutí sluchu. Nejčastější příčinou sluchové ztráty s věkem jsou výpadky funkce receptorových sluchových buněk ve vnitřním uchu, k jejich ztrátě se však přidávají i specifické změny ve sluchovém systému mozku. Právě výsledky experimentů, v nichž byly sledovány stárnutím vyvolané změny v mozku pokusných zvířat a v mozku pacientů, přinesly mezinárodní uznání týmu prof. Syky.  V průběhu kongresu se prof. Syka průběžně setkával s odborníky v oblasti neurofyziologie sluchu a vědci vzájemně porovnávali a představovali výsledky práce svých vědeckých týmů.

Kontakt: prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., vedoucí Oddělení neurofyziologie sluchu ÚEM AV ČR

Zdroj: Tisková zpráva AV ČR

 

(Zdroj obr.: Wikimedia Commons, autor Ildar Sagdejev)