„S potěšením vyhlašujeme další ročník úspěšného studijního programu, jehož hlavním cílem je podpora mladých vědkyň. Pro tři nejúspěšnější autorky projektů je připraveno stipendium ve výši 250 000 korun, které bude sloužit na podporu jejich vědecké činnosti," okomentovala spuštění nového ročníku Ivona Živná, PR manažerka společnosti L´Oréal a dodává: „Účelem stipendia však není pouze finanční zajištění projektu, ale také celospolečenské posílení úlohy žen ve vědeckých profesích."

L´Oréal Pro ženy ve vědě je součástí mezinárodního programu For Women In Science, podporujícího nadějné vědkyně v rámci světového výzkumu. Na lokální úrovni jsou odbornými garanty Česká komise pro UNESCO a Akademie věd České republiky, jejichž představitelé letos opět vytvoří porotu rozhodující o vítězkách. Porota jako každý rok zasedne v dubnu příštího roku a vítězky budou vyhlášeny o měsíc později během slavnostního vyvrcholení projektu.

Přihlášení projektu je velice jednoduchý proces, kdy uchazečky budou své projekty vkládat přímo na webové stránky www.prozenyvevede.cz. Podmínkou účasti je předložení vědeckého projektu z oblasti matematicko-fyzikálních, technických, chemických, biologických
a lékařských věd a věk uchazečky do 35 let včetně. V písemné podobě musí být předložen pouze originál přihlášky s vlastnoručním podpisem žadatelky a podpisem vedoucího útvaru, kde bude kandidátka výzkumnou práci provádět. Originál přihlášky je třeba odevzdat na sekretariátě České komise pro UNESCO, Praha 1, Rytířská 31, Praha 1. Mladé vědkyně mohou své projekty přihlašovat do 31. ledna 2013.

Společnost L´Oréal již patnáct let oceňuje nejen ženskou krásu, ale také vědecké úsilí

Projekt For Women in Science slaví na mezinárodní úrovni významné jubileum, neboť již
15 let podporuje vědkyně na všech kontinentech a na různých vědeckých úrovních. Nejvýše stojí stipendium, které se uděluje jedenkrát ročně pěti ženám z pěti kontinentů. Toto stipendium je oceněním pěti významných žen, které se během své kariéry staly vzorem pro další generace a jejichž vědecká práce má zásadní dopad na společnost a její cestu za lepší budoucností. Součástí stipendijního projektu For Women in Science je také mezinárodní stipendium, které je udělováno každý druhý rok 15 mladým vědkyním, jejichž výzkumný projekt přijala některá z uznávaných vědeckých institucí mimo jejich domovskou zemi.

Více informací najdete na www.forwomeninscience.com a www.prozenyvevede.cz.

Zdroj: Tisková zpráva L’Oréal