Česnek má široké použití, nejen jako potravina, ale i v lidovém léčitelství a podle lidových pověstí je účinný i v boji proti upírům. Snad upíry odhání jeho charakteristické aroma, které způsobuje silice obsahující mnohé organické sloučeniny síry, zejména allicin,  diallyldisulfid a diallyltrisulfid. Tyto látky mají antibakteriální vlastnosti (Butt et al. 2009).

Česnek a jeho účinné látky jsou již mnoho let předmětem zájmu farmakologů a farmaceutů pro jejich prospěšné účinky na lidské zdraví. Zejména jejich protizánětlivé vlastnosti jsou sledovány s velkou nadějí na praktické uplatnění v moderní medicíně (Ban et al. 2007). O tom, že ne všechny účinné látky česneku jsou již známy, svědčí i nález thiofenonové sloučeniny nazvané thiacremonon (Ban et al. 2009a). Thiacremonon vykazuje silný protizánětlivý a anti-arthritický efekt tím, že inhibuje aktivaci NF-kappaB tak, že interaguje s jeho sulfhydrylovými skupinami (Ban et al. 2009b). Byl u něj ale zjištěn i protinádorový účinek a látka již byla patentována jako preventivní přípravek a potenciální léčivo rakoviny (Hong et al. 2009).

Literatura
Ban JO, Lee HS, Jeong HS, Song S, Hwang BY, Moon DC, Yoon do Y, Han SB, Hong JT. Thiacremonone augments chemotherapeutic agent-induced growth inhibition in human colon cancer cells through inactivation of nuclear factor-{kappa}B. Mol Cancer Res 2009a; 7: 870-879.
Ban JO, Oh JH, Kim TM, Kim DJ, Jeong HS, Han SB, Hong JT. Anti-inflammatory and arthritic effects of thiacremonone, a novel sulfur compound isolated from garlic via inhibition of NF-kappaB. Arthritis Res Ther 2009b; 11: R145.
Ban JO, Yuk DY, Woo KS, Kim TM, Lee US, Jeong HS, Kim DJ, Chung YB, Hwang BY, Oh KW, Hong JT. Inhibition of cell growth and induction of apoptosis via inactivation of NF-kappaB by a sulfurcompound isolated from garlic in human colon cancer cells. J Pharmacol Sci. 2007;104: 374-383.
Butt MS, Sultan MT, Butt MS, Iqbal J. Garlic: nature's protection against physiological threats. Crit Rev Food Sci Nutr. 2009; 49: 538-551.
Hong JT, Ban JO, Jeong HS, Kim DJ. Pharmaceutical composition comprising thiacremonone for preventing or trating cancer. US Patent Application No. US20090093536, August 6, 2009.

Zdroj: Toxicology

 

(Zdroj obr.: Wikimedia Commons, Rüdiger Wölk)