Jak se změnilo chování českých spotřebitelů oproti loňskému roku, jsme se i-Forum zeptalo jednoho z tvůrců studie PhDr. Petra Teplého, Ph.D.

Jak se liší Navigátor 2011 a Navigátor 2012? Změnila se jen zdrojová data, nebo jste svůj výzkum nějak inovovali či rozšířili?

Navigátor 2012 se oproti loňskému ročníku liší ve třech oblastech. Za prvé kvantitativně, neboť jsme letos rozšířili počet zkoumaných věřitelů na 43 z loňských 34. Za druhé kvalitativně, protože jsme změnili váhy jednotlivých kritérií a taktéž jedno přidali - účast věřitele v úvěrových registrech -, což vyplynulo z diskuse se zainteresovanými subjekty. A konečně za třetí, zaměřili jsme se na PR aktivity Navigátora zejména pomocí mediálních výstupů a pravidelných tiskových zpráv z průzkumu v oblasti spotřebitelského úvěru. Jinými slovy, snažili jsme se komunikovat naše zjištění k širší veřejnosti.

Došlo v oblasti zadlužování občanů ke změnám mezi lety 2011 a 2012? Dají se vysledovat nějaké tendence?

Podle oficiálních statistik došlo meziročně ke stagnaci spotřebitelských úvěrů na celkových zhruba 280 miliard korun k 30. 9. 2012 - z toho 200 miliard korun bankovních a 80 miliard korun nebankovních, kam lze zařadit tzv. značkové nebanky typu CETELEM a Home Credit. Bohužel neexistuje přesná statistika objemu úvěrů u úvěrových predátorů v šedé zóně. Určitým indikátorem předluženosti domácností je počet osobních bankrotů, který v listopadu tohoto roku dosáhl čísla 2 295, tj. o 30 procent meziročně více, což je alarmující! ...

... ... ...

Zdroj a pokračování textu: i-Forum

 

(Zdroj obr.: Wikimedia Commons, autor Ilya Rudomilov)