Mezinárodní tým badatelů, jehož členy jsou také Svante Pääbo a Qiaomei Fu z Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology v německém Lipsku, zkoumal vzorky nukleární a mitochondriální DNA odebrané z kosti nohy dávného představitele moderního člověka nalezené v Tianuyanské jeskyni nedaleko čínského hlavního města Pekingu. Analýzy DNA tohoto jedince ukázaly, že původ jeho předchůdců je stejný jako původ předchůdců mnoha dnešních Asiatů a původních obyvatel Ameriky. Badatelé dále zjistili, že poměr neandrtálské a denisovanské DNA v pozůstatcích tohoto moderního člověka není vyšší než v případě osob žijících v této oblasti dnes.

Pozůstatky lidí se stavbou těla podobnou dnešním lidem nacházíme na různých místech Eurasie ve fosilních vrstvách starých 40 až 50 tisíc let. Genetická příbuznost mezi ranými představiteli moderních lidí a dnešními lidmi dosud nebyla potvrzena. Qiaomei Fu, Matthias Meyer a jejich kolegové z Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology v německém Lipsku odebrali nukleární a mitochondriální DNA z kosti nohy nalezené v roce 2003 v jeskyni Tianyuan nacházející se nedaleko Pekingu. Pro svůj výzkum použili badatelé novou techniku, která dokáže najít dávný genetický materiál v archeologických nálezech i v přítomnosti vysokého množství DNA půdních bakterií.

Výzkumníci poté zrekonstruovali genetický profil člověka, kterému noha kdysi patřila. „Tento člověk žil v průběhu důležitého evolučního přechodu, kdy raní představitelé moderního člověka, mající některé shodné rysy s předchozími vývojovými formami, například neandrtálci, postupně nahrazovali neandrtálce a denisovany, kteří později vymřeli," uvádí vedoucí studie Svante Pääbo z Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology.

Zkoumaný genetický profil ukazuje, že tito raní představitelé moderního člověka byli příbuznými předchůdců mnoha dnešních Asiatů a původních obyvatel Ameriky, avšak geneticky se již odchýlili od předchůdců dnešních Evropanů. Pozůstatky člověka z Tianyuanské jeskyně neobsahovaly vyšší podíl DNA neandrtálců nebo denisovanů, než jak je tomu v případě dnešních obyvatel tohoto regionu. „Další analýzy jiných vzorků raných představitelů moderního člověka v oblasti Eurasie nám pomohou dále upřesnit naše znalosti vývoje přítomnosti moderního člověka v Evropě a v Asii," uvádí Svante Pääbo.

Část výzkumné práce proběhla v nové laboratoři řízené společně institucí Max Planck Society a pekingskou Chinese Academy of Science.

 

21. ledna 2013

Zdroj: Science Daily

Přeložila: Veronika Součková

 

(Zdroj obr.: Wikimedia Commons)