V nitru sopky najdeme plyn stlačený v rozžhaveném magmatu. Podobně jako bubliny perlivé minerálky při otevření lahve vyprchají ven, i v sopce se při výronu lávy na zemský povrch sníží tlak a plyny se uvolní. Vzniknou tak malé plynové bublinky, takzvané „vezikuly". Při explozivních erupcích se vezikuly rozpínají tak rychle, že magma roztrhají na kousíčky. Láva se prudce ochladí, plyn z ní vyprchá a vznikne tvrdá pemza, která je lehounká a může plout na hladině.

Vznik pemzy je spojován s představou razantní explozivní erupce. Erupce podmořských sopek vyznačujících se výskytem vysoce vezikulární pemzy byly proto dosud považovány za explozivní erupce.

Výsledek publikované studie však ukazuje, že existuje i třetí typ erupce - specifický typ erupce podmořských sopek, který není ani explozivní, ani efuzivní.

„Při zkoumání tvaru a hustoty bublinek v pemze vzniklé při výbuchu podmořské sopky v jihozápadním Pacifiku (sopka Macauley) jsme v podobně velkých vzorcích našli velké rozdíly v počtu a tvaru ´bublinek´ odlišující se od všech ostatních dosud zdokumentovaných případů," uvedl profesor Ian Wright z National Oceanography Centre, který je spoluautorem článku.

„Různá hustota bublinek ve vzorcích pemzy ukazuje, že erupce lávy z kaldery nebyla dost silná na explozivní erupci, ani dost slabá na efuzivní erupci."

Podle studie nevedla expanze bublinek k explozi na hrdle sopky, ale ke vzniku divoké pěny tlačící se vzhůru k mořskému dnu, kde se rázně oddělila od sopky ve formě roztavených pemzových míčků s chladnoucími okraji. Během stoupání k mořské hladině se vezikuly uvnitř roztaveného nitra zvětšovaly úměrně poklesu tlaku mořské vody.

„Tyto procesy vysvětlují zvláštní bublinkovou strukturu analyzovaných vzorků, která mohla vzniknout pouze při středně silné erupci v podmořském prostředí," uvedl profesor Wright.

„Došli jsme k závěru, že přítomnost bohatých ložisek pemzy v okolí podmořských sopek nepředpokládá nutně rozsáhlý explosivní vulkanismus."

Autoři navrhli pojmenovat tento styl erupce „Tangaroan" podle maorského boha moře a podle jména badatelské lodi použité při shromažďování vzorků.

Studii vedli Melissa Rotella, profesor Colin Wilson a Simon Barker ze School of Geography, Environment and Earth Science na novozélandské Victoria University ve Wellingtonu.

 

21. ledna 2013

Zdroj: Science Daily

Přeložila: Veronika Součková

 

(Zdroj obr.: Wikimedia Commons)