Její výskyt byl zjištěn v 15 zemích EU a podle komise už je známo nejméně 21 případů úmrtí v souvislosti s požitím této látky - konkrétně v Belgii, Británii, Dánsku a Nizozemsku (viz např. BEWSD, 2012). V deseti zemích EU je droga již zakázána, například v Německu či ve Francii. Česko podle komise ale mezi touto desítkou zemí není (EMCDDA, 2012).

Pod označením „droga 4-MA“ se skrývá látka 4-methylamfetamin. Látka známá již 60 let.
Poprvé byla syntetizována v roce 1952 a testována jako anorektikum, lék, který by potlačoval pocit hladu. Lék s názvem Aptrol měl bojovat s nadváhou, nikdy se však na trh nedostal. Avšak podobně jako jiné látky této skupiny, stal se předmětem zájmu narkomanů (Cuddy, 2004). Jeho název, 4-methylamfetamin, je trochu matoucí, protože může být snadno zaměněn za N-methyl-amfetamin (metamfetamin, tedy pervitin). Po stránce chemické je to však jiná struktura.

4-MA patří podobně jako jiné blízce příbuzné amfetaminy (DOM, pervitin, extáze) mezi stimulanty a látky s halucinogenním účinkem, označované jako psychotomimetické fenylalkylaminy (Aldous et al., 1974). Na rozdíl od jiných látek této skupiny, existuje o 4-MA poměrně málo informací. Experimenty na zvířatech jsou neúplné a náhodná klinická pozorování otrav nejsou dostatečně zdokumentována. Němečtí kriminalisté zjistili v roce 2010 přítomnost 4-MA v amfetaminové směsi. Ta se dostala na ilegální trh jako bílý prášek, který vedle 4-MA obsahoval také kofein, di-(fenylisopropyl)amin (DPIA) a některé další látky amfetaminového typu (Westphal et al., 2011).

Literatura
Aldous FA, Barrass BC, K, Buxton DA, Green DM, Pinder RM, Rich P, Skeels M, Tutt KJ. Structure-activity relationships in psychotomimetic phenylalkylamines. J Med Chem. 1974; 17(10): 1100-1111.
BBEWSD, Belgian Early Warning System on Drugs. 2012. http://ewsd.wiv-isp.be/Main/4-methylamphetamine%20alert%20by%20BEWSD.aspx
Cuddy ML. Common drugs of abuse - Part II. J Pract Nurs. 2004; 54(1): 5-8, 25-31.
EMCDDA – Europol Joint Report on a new psychoactive substance: 4-methylamphetamine. http://www.emcdda.europa.eu/publications/joint-reports/4-methylamphetamine
Westphal F, Schäfer T, Zechlin L, Stoll S. Identification of 4-Methylamphetamine in a seized Amphetamine Mixture. Toxichem Krimtech 2011; 78 (Special Issue): 306.

Zdroj: Toxicology

 

(Zdroj obr.: Wikimedia Commons)