Listy G. paraguayense obsahují velké množství anthocyaninů a polyfenolických látek. Zjištěn byla přítomnost kyseliny gallové, genistinu, daidzinu a kvercetinu (Chung et al., 2005; Kao et al., 2010). G. paraguayense se často používá v tradiční čínské medicíně k léčbě jaterních onemocnění, vysokého tlaku, infekcí a bolesti. Moderní studie některé tyto účinky potvrzují (Yu-Ling et al., 2011).

V experimentu na potkanech byl zjištěn preventivní účinek extraktu G. paraguayense (GP) proti poškození jater tetrachlormethanem. Extrakt vykazoval antioxidační a protizánětlivý účinek (Duh et al., 2011). V dalším experimentu na potkanech byl po podávání extraktu GP zjištěn preventivní účinek proti poškození jater dimethylnitrosaminem, který způsobuje fibrózu jaterní tkáně. Účinek byl potvrzen histologicky i biochemicky (Su et al., 2012). Poškození jater patří mezi častá onemocnění, a proto je hledání nových látek určených k léčbě těchto onemocnění velmi perspektivní (Su et al., 2012, 2013). Zjištěn byl také preventivní účinek extraktu GP proti ischemickému poškození mozku u potkanů. I tento poznatek je velmi perspektivní (Kao et al., 2010). Neméně závažné je i zjištění, že GP reguluje expresi genu pro paraoxonázu 1 (Cheng et al., 2012). Paraoxonáza je enzym, který je v popředí zájmu výzkumníků v oblasti oxidačního stresu a antioxidantů, toxikologů, kardiologů a angiologů. Genetická rodina paraoxonáz (PON) obsahuje tři izoenzymy: PON1, PON2 a PON3, jejichž kódování je na delším raménku chromosomu 3 (Aviram et al., 2005). PON1 chrání LDL před oxidací tím, že rozkládá oxidačně modifokované lipidy a proteiny, čímž chrání HDL před inaktivací (Mackness et al., 1993). Tím, že chrání HDL, zvyšuje jeho antioxidační potenciál a inhibuje atherogenézu (James, 2006).

Literatura
Aviram, M., Rosenblat, M. Paraoxonases 1, 2, and 3, oxidative stress, and macrophage foam cell formation dutiny atherosclerosis development. Free Radic Biol Med. 2004: 37(9): 1304-1316.
Duh PD, Lin SL, Wu SC. Hepatoprotection of Graptopetalum paraguayense E. Walther on CCl4-induced liver damage and inflammation. J Ethnopharmacol. 2011; 134(2): 379-385.
Cheng CC, Wu LC, Lai JM, Chen CT, Hsueh CM, Hsu SL. Ethanol extract of Graptopetalum paraguayense upregulates paraoxonase 1 gene expression via an AKT/NF-κB-dependent pathway. Am J Chin Med. 2012; 40(2): 357-372.
Chung Y-C, Chen S-J, Hsu C-K, Chang C-T, Chou S-T. Studies on the antioxidative activity of Graptopetalum paraguayense E. Walther. Food Chem. 2005; 91(3): 419-424.
James RW. A long and winding road: defi ning the biological role and clinical importance of paraoxonases. Clin. Chem. Lab. Med., 2006, 44, 9, p. 1052-1059.
Ježek Z, Kunte L. Sukulenty. Rebo Productions CZ 2005. 114.
Kao TK, Ou YC, Raung SL, Chen WY, Yen YJ, Lai CY, Chou ST, Chen CJ. Graptopetalum paraguayense E. Walther leaf extracts protect against brain injury in ischemic rats. Am J Chin Med. 2010; 38(3): 495-516.
Mackness MI, Arrol S, Abbott C, Durrington PN. Protection of low-density lipoprotein against oxidative modification by high-density lipoprotein associated paraoxonase. Atherosclerosis 1993; 104(1-2): 129-135.
Su LJ, Chang CC, Yang CH, Hsieh SJ, Wu YC, Lai JM, Tseng TL, Huang CY, Hsu SL. Graptopetalum paraguayense ameliorates chemical-induced rat hepatic fibrosis in vivo and inactivates stellate cells and kupffer cells in vitro. PLoS One. 2013; 8(1): e53988.
Su LJ, Yang CH, Huang SF, Yuo YL, Hsieh HC, Tseng TL, Chen CH, Hsu SL, Huang CY. Evaluation of the Chinese Medicinal Herb, Graptopetalum paraguayense, as a Therapeutic Treatment for Liver Damage in Rat Models. Evid Based Complement Alternat Med. 2012; 2012:256561.
Yu-Ling L, Hsin-Yi P, Hui-Min H, Ching-Hsiu L, Su-Tze C. Effects of Graptopetalum paraguayense consumption on serum lipid profiles and antioxidative status in hypercholesteremic subjects. J Sci Food Agric. 2011; 91(7): 1230-1235.

Zdroj: Toxicology

 

(Zdroj obr.: Wikimedia Commons)