Pořádání této akce v Evropě koordinuje European Dana Aliance for the Brain (EDAB) a na americkém kontinentě Dana Aliance for Brain Initiatives. V České republice se Evropský týden mozku bude konat již po patnácté a na jeho realizaci se podílejí Ústav experimentální medicíny AV ČR, Česká společnost pro neurovědy a Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

V Praze vznikla v Ústavu experimentální medicíny AV ČR centrála pro ČR, Maďarsko, Polsko a další východní evropské země. Každoročně Česká společnost pro neurovědy J. E. Purkyně společně s Ústavem experimentální medicíny AV ČR pořádá cyklus přednášek předních českých neurovědců z oblasti výzkumu mozku, jejichž témata se budou týkat nejnovějších poznatků v oblasti neurovědního výzkumu v ČR - např. o léčení nervových a duševních chorob, vnímání času, kódování informací o zvuku v mozku, léčení chorob mozku a míchy kmenovými buňkami a tkáňovými náhradami. Zájemci se dozvědí základní informace také o spolupráci na mezinárodních projektech a o připravovaných klinických aplikacích.  

Program přednášek: 

Přednášky se konají v budově Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, v místnosti 206 za organizační podpory Střediska společných činností AV ČR, v. v. i.

V letošním roce Evropský týden mozku obohatí také dokumentární filmy z oblasti neurověd, které poskytlo AFO - Academia Film Olomouc.

 

Pondělí 4. března

11:00 h    film - Tajný život mozku - Mozek teenagerů

14:00 h    film - Můj skvělý mozek: Náhodný genius

Úterý 5. března

9:00 h     Funkční magnetická rezonance mozku: principy, možnosti a limit

              Prof. MUDr. Josef Vymazal, DSc., Nemocnice Na Homolce, Praha

11:00 h    Neinvazivní stimulační metody v léčbě chronické bolesti
Prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., Ústav normální, patologické a klinické fyziologie 3. lékařské fakulty UK, Praha

14:00 h    Současné přístupy k operacím mozku
Prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc., Neurochirurgická klinika 1. LF UK a ÚVN
Praha

Středa 6. března

9:00 h     Kmenové buňky a biomateriály v léčbě onemocnění míchy a mozku
Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc., Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i., a Ústav neurověd 2. lékařské fakulty UK, Praha

11:00 h    Které funkce mozku již umíme nahradit?
Prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

14:00 h    Neurovývojové poruchy v dětské psychiatrii
MUDr. Iva Dudová, Ph.D., Dětská psychiatrická klinika 2. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Motol, Praha

Čtvrtek 7. března

9:00 h     Mozek a emoce
MUDr. Tereza Serranová, Ph.D., Neurologická klinika 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

11:00 h    Duševní poruchy a společnost - včera, dnes a zítra
Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc., Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty UK
a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

14:00 h    Co umí a neumí současná neurochirurgie při poruchách hardvéru a softvéru mozku
Prof. MUDr. Eduard Zvěřina, DrSc., Neurochirurgická klinika 3. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice na Královských Vinohradech

Pátek 8. března

9:00 h     Význam spánku a poruchy spánku
Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc., Neurologická klinika 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

11:00 h    Proč a jak cítíme bolest?
MUDr. Jiří Paleček, CSc., Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.

                    
Další informace:         

Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc.
ředitelka Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
Tel.: +420 241 062 204
E-mail: sykova@biomed.cas.cz


Zdroj: Tisková zpráva AV ČR