Pobřežní a podmořské sesuvy u vulkanických ostrovů jsou největší známé sesuvy na Zemi. Na Kanárských ostrovech k nim docházelo poměrně pravidelně v průběhu posledních 300 tisíc let a pravděpodobně při nich vznikly i velké vlny tsunami.

„Očekáváme, že projekt přinese nové poznatky o chování obřích sesuvů a jejich dynamice ve vztahu k seismické aktivitě. To by mohlo rovněž pomoci k predikci sesuvů a ochraně obyvatel před případným ohrožením," uvedl badatel ÚSMH AV ČR Mgr. Jan Blahůt, Ph.D., jenž se na projektu podílí. ...

Zdroj a další informace: Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR

 

(Zdroj obr.: Wikimedia Commons, autor Sergio Sánchez Ramírez)