Fenylbutazon je nesteroidní antiflogistikum, syntetický lék s protizánětlivým a analgetickým účinkem. Ještě v druhé polovině minulého století byl používán v humánní medicíně. Byl podáván lidem s arthritidou, protože zlepšoval jejich pohyblivost a tlumil bolest. Podávání fenylbutazonu však bylo spojováno s rizikem vzniku leukemie (Friedman, 1982) a poruchami krvetvorby (Chaplin, 1986). Byl proto stažen z trhu a jeho použití u lidí bylo zakázáno V současné době je používán jen jako veterinární léčivo (u psů, koní), ale nesmí se podávat zvířatům, jejichž maso je určeno pro lidskou spotřebu. Když byly nalezeny stopy fenylbutazonu v mase jatečních koní v Británii a poté i ve Francii, vyvolalo to proto značné pobouření (Dodaman  et al., 2010; Henneke et al., 1012; Anonym, 2013).

Ve veterinární medicíně je protizánětlivý a protibolestivý fenylbutazon oblíbeným lékem zejména u koní (Dyson, 1997; Soma et al., 2012). Pomáhá zraněným nebo nemocným zvířatům cítit se lépe, zlepšuje jejich apetit, snižují míru hubnutí, zkracují dobu pobytu na klinice a často předcházejí vzniku chronické bolesti. Má však také řadu nežádoucích účinků, mezi něž patří zejména žaludeční vředy (Andrews et al., 2009; Aleman et al., 2011) a poruchy funkce ledvin (Jeffcott a Colles, 1977). Přestože používání fenylbutazonu a jiných antiflogistik je zakázáno u jatečních zvířat, veterinární kontroly ukazují, že zákaz je v některých zemích porušován. Fenylbutazon se tak dostává do lidské stravy.

Zdravotní riziko pro člověka je nízké, pokud se nedostane do těla větší množství této látky. Kromě nežádoucího účinku na krvetvorbu a žaludeční sliznici, může fenylbutazon vyvolat tzv. DRESS syndrom. Je to označení pro relativně vzácnou nežádoucí reakci na podaná léčiva. Tato reakce je sice vzácná, ale bývá velmi těžká a může dotyčného ohrozit na životě (Valade et al., 2009; Schmutz et al., 2010). I když fenylbutazon v koňském mase nepředstavuje pro člověka příliš závažné nebezpečí, v každém případě je to látka, která do lidského jídelníčku nepatří.

Literatura
Aleman M, Nieto JE, Higgins JK. Ulcerative cystitis associated with phenylbutazone administration in two horses. J Am Vet Med Assoc. 2011; 239(4): 499-503.
Andrews FM, Reinemeyer CR, Longhofer SL. Effects of top-dress formulations of suxibuzone and phenylbutazone on development of gastric ulcers in horses. Vet Ther. 2009; 10(3): 113-120.
Anonym. EC seeks advice on risks from phenylbutazone in horsemeat. Vet Rec. 2013; 172(12): 306.
Dodman N, Blondeau N, Marini AM. Association of phenylbutazone usage with horses bought for slaughter: a public health risk. Food Chem Toxicol. 2010; 48(5): 1270-1274.
Dyson S. Treatment of horses with phenylbutazone. Vet Rec. 1997; 141(22): 584.
Friedman GD. Phenylbutazone, musculoskeletal disease, and leukemia. J Chronic Dis. 1982; 35(4): 233-243.
Henneke D, King S, Day WE, Evans P. Food and Chemical Toxicology, 2010, Association of phenylbutazone usage in horses bought for slaughter: a public health risk. Food Chem Toxicol. 2012; 50(3-4): 603; author reply 455-456.
Chaplin S. Bone marrow depression due to mianserin, phenylbutazone, oxyphenbutazone, and chloramphenicol--Part II. Adverse Drug React Acute Poisoning Rev. 1986; 5(3): 181-196.
Jeffcott LB, Colles CM. Phenylbutazone and the horse - a review. Equine Vet J. 1977; 9(3): 105-110.
Schmutz JL, Barbaud A, Trechot P. Phenylbutazone and DRESS syndrome. [Article in French] Ann Dermatol Venereol. 2010; 137(12): 857.
Soma LR, Uboh CE, Maylin GM. The use of phenylbutazone in the horse. J Vet Pharmacol Ther. 2012; 35(1): 1-12.
Valade S, Toledano C, Tiev K, Gain M, Josselin L, Cabane J, Kettaneh A. DRESS syndrome caused by phenylbutazone. [Article in French] Rev Med Interne. 2009; 30(8): 708-710.

Zdroj: Toxicology

 

(Zdroj: Wikimedia Commons, autor Aktron)