Děkan Filozofické fakulty UK doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., k chystané akci uvedl: „Vedle vědeckých osobností představujeme  na Dni vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze i šíři oborů, mladé talenty, hravou vědu a způsoby, jakými lze rozvoj samotné vědy podpořit. Přitom však stále máme na vědomí jednu ze základních charakteristik filozofické fakulty - schopnost jejích frekventantů kriticky vnímat svět kolem nás, analyzovat jej a předkládat výsledky svého bádání veřejnosti."

Mezi více než dvěma desítkami přednášejících vystoupí například historik a sociolog PhDr. Michal Pullmann, Ph.D., hispanista a bohemista doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D., filmový historik doc. PhDr. Mgr. Ivan  Klimeš, fonetik doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D., environmentální socioložka Mgr. Iva Zvěřinová a další významné osobnosti ze sféry humanitních věd.

Od 13:00 hod. bude probíhat panelová diskuse My a oni: Vztahy mezi kulturami z mezioborové perspektivy, která nabídne spektrum možných pohledů na problematiku mezikulturních vztahů. Jako hosté diskuse jsou pozváni zástupci historických, sociologických, politologických, psychologických a filozofických disciplín.

Slavnostní zahájení výstavy Jazyk, písmo, interpretace se uskuteční při číši vína ve foyer v 18:00 hod.

Den vědy FF UK je otevřen všem zájemcům nejen z řad akademické a vědecké obce, ale především široké veřejnosti a uchazečům o studium. Vstup je volný.

Kompletní program a podrobné informace o Dni vědy FF UK naleznete v příloze či na webových stránkách www.denvedy.cz, kde bude možné sledovat vybrané příspěvky v přímém přenosu on-line.

Zdroj: Tisková zpráva FF UK