Odborníci na biopaliva proto budou své názory veřejně prezentovat ve středu 24. dubna 2013 od 18 hodin v bruselském Edelmanově centru, a to u příležitosti vydání nové studie Expertní rady evropských akademií (EASAC, European Academies Science Advisory Council). Akademie věd ČR je členem EASAC od roku 2004.Expertní rada ve své zevrubné studii shledává, že první generace biopaliv má nepatrný, či dokonce vůbec žádný vliv na omezení produkce skleníkových plynů, jak žádá směrnice EU, přitom však zároveň představuje rizika pro výrobu potravin, zemědělství a přírodní ekosystémy. Záměr Evropské komise revidovat závěry o první generaci biopaliv je, přes odpor některých členských států a průmyslu, krokem správným směrem. Expertiza Evropské komise navíc zdůrazňuje potřebu systematického výzkumu předjímaných přínosů druhé generace biopaliv, vyráběných z odpadu rostlinné výroby.

Pracovní skupina expertů doporučuje znovu zvážit kritéria udržitelnosti biopaliv ve Směrnici EU o obnovitelných energetických zdrojích. Produkci biopaliv je třeba hodnotit v kontextu všech vlivů a dopadů, ať už přímých či nepřímých, které má na zemědělskou výrobu. Hrozí totiž, že honba za dosažením cíle - 10% podílu biopaliv do roku 2020 - povede k poškozování životního prostředí, přičemž z hlediska snížení produkce oxidů uhlíku bude využívání biopaliv neúčinné. Stanovený záměr je podle Expertní rady třeba revidovat: buď bude stanoven maximální udržitelný podíl biopaliv, anebo ho bude třeba zcela opustit. Udržitelná kritéria ochrany zemědělství a přírodních ekosystémů musí být posílena.

Další podrobnosti naleznete na stránkách EASAC.

Úplné znění expertizy je publikováno zde.

Připravily: Odbor mezinárodní spolupráce Kanceláře AV ČR a Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR

Zdroj: Tisková zpráva AV ČR

 

(Zdroj obr.: Wikimedia Commons, autor Eitvydas)