Vyplývá to z výsledku sedmiletého výzkumu zdravotního stavu seniorů, který provedla Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (LF MU) ve spolupráci s praktickými lékaři ze Zlínského a Jihomoravského kraje.

„U starších lidí má navíc deprese dlouhodobější průběh, často nebývá včas odhalena a projevuje se tělesnými obtížemi. Senioři si pak stěžují na subjektivní obtíže, jejichž příčinou je neuspokojivý psychický stav,“ uvedla přednostka Kliniky interní, geriatrie a praktického lékařství LF MU Hana Matějovská Kubešová. Odborníci z České gerontologické a geriatrické společnosti proto požadují, aby byly testy pro včasný záchyt deprese a demence zařazeny jako součást preventivních prohlídek obyvatel nad 65 let.

„Poruchy paměti ve vyšším věku se u seniorů projevují také chybami v užívání léků a v léčebném režimu, což může následně negativně ovlivnit jejich zdraví,“ zdůraznila Kubešová. Pouze necelá polovina sledovaných uvedla, že zhruba ví, kolik léků užívá, a jen 13 % uvedlo, že ví k jakému účelu. Naproti tomu 75 % tvrdí, že si nikdy nezapomene včas nechat předepsat další balení léku.

Komplexní výzkum byl zahájen v roce 2006 a zúčastnilo se jej 161 seniorů, z toho 101 žen a 60 mužů, v průměrném věku 73 let z okresů Uherské Hradiště, Hodonín a Zlín. Počáteční vyšetření bylo opakováno za 18, 48 a 84 měsíců. Lékaři sledovali dynamiku vývoje jednotlivých chorob nemocných, vývoj soběstačnosti, změny farmakoterapie a také psychické funkce, zejména deprese.

Zdroj: Tisková zpráva MU

 

(Zdroj obr.: Wikimedia Commons ; Costumi Napoletani - Anziani (Old People of Naples))