Tématem prvního z nich, který se bude konat pod záštitou předsedy hospodářského výboru Ing. Milana Urbana, jsou nerostné suroviny v České republice (podrobný program naleznete v pozvánce). Jejich význam roste, protože řada surovin je v současné době dodávána na globální trhy z jediného zdroje.

Česká republika má nemalé nerostné bohatství, ať už historicky ověřené nebo spíše netradiční. Aby mohlo být racionálně využíváno, je nezbytné aktualizovat znalosti našich přírodních podmínek, podporovat související výzkumy a formulovat dlouhodobé strategie využívání nerostů. Těmto otázkám se budou v prvním příspěvku semináře věnovat ředitel České geologické služby Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D., a vedoucí odboru nerostných surovin České geologické služby RNDr. Petr Rambousek. Racionální pohled na přínosy a rizika těžby břidlicového plynu nabídne Mgr. Leo Eisner, Ph.D., z Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR. Jak přizpůsobovat novým výzvám legislativu týkající se nerostných surovin naznačí přednášky JUDr. Josefa Lukse a Mgr. Davida Póče z Těžební unie.